Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
84

Hoe lief het ek u woning, Here

841Vir die koorleier: met musiek. Van die Koragiete. 'n Psalm.

2Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige!

3Ek versmag van verlange na die tempel van die Here;

met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God.

4Selfs 'n mossie het 'n nes

en 'n swaeltjie 'n plek vir haar kleintjies

daar by u altare, Here, Almagtige,

my Koning en my God!

5Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is:

hulle hou nie op om U te prys nie. Sela

6Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind

en graag na u tempel toe gaan.

7Vir hulle gaan daar fonteine oop

wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek

en die vroeë reëns sy seëninge bring.

8Keer op keer ontvang hulle nuwe krag

totdat hulle voor God in Sion verskyn.

9Here, almagtige God, hoor my gebed,

luister tog, God van Jakob! Sela

10Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God;

hou u gesalfde onder u sorg.

11Waarlik, één dag in u tempel is beter as duisend daarbuite.

Ek staan liewer by die drumpel van die huis van my God

as om te woon in huise sonder God.

12Die Here God is ons krag en ons beskerming,

die Here gee genade en eer,

Hy weerhou die goeie nie van dié wat reg lewe nie.

13Here, Almagtige,

dit gaan goed met die mens wat op U vertrou!