Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
103

Onverganklik is die liefde van die Here

1031Van Dawid.

Ek wil die Here loof,

met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof.

2Ek wil die Here loof

en nie een van sy weldade vergeet nie.

3Dit is Hy wat al my sonde vergewe,

wat al my siekte genees,

4wat my red van die graf

en my met liefde en ontferming kroon,

5wat my die goeie in oorvloed laat geniet,

my die jeugdige krag van die arend skenk.

6Die Here laat geregtigheid en reg geskied

aan almal wat verdruk word.

7Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak,

aan Israel wat Hy van plan was om te doen.

8Barmhartig en genadig is die Here,

lankmoedig en vol liefde.

9Hy sal ons ons sonde nie bly toereken

en nie vir ewig toornig bly nie.

10Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie,

vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie,

11want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is,

so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.

12So ver as die ooste van die weste af is,

so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.

13Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders,

so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

14Hy weet waarvan ons gemaak is,

Hy hou dit in gedagte dat ons stof is.

15Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras,

soos dié van 'n veldblom wat oopgaan:

16as die woestynwind daaroor waai, is dit weg

en sy plek vir altyd leeg.

17Maar onverganklik is die liefde van die Here

vir dié wat Hom dien,

sy trou vir opeenvolgende geslagte,

18vir dié wat getrou bly aan sy verbond

en sy voorskrifte nakom.

19Die Here het sy troon in die hemel gevestig,

sy heerskappy strek oor alles en almal.

20Loof die Here, magtige engele

wat sy opdragte uitvoer,

sy bevele gehoorsaam.

21Loof die Here, alle hemelwesens

wat Hom dien en sy wil doen!

22Almal wat deur Hom geskep is, loof die Here

op al die plekke waar Hy heers!

Ek wil die Here loof!