Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
24

241Bileam het nou al geweet dat die Here vir Israel wil seën, en daarom het hy nie soos die vorige kere 'n voorteken gaan soek nie. Hy het na die woestyn toe gedraai 2en toe hy opkyk en die stamme van Israel langs mekaar sien woon, het die Gees van God oor hom gekom, 3en toe kom Bileam met hierdie uitspraak:

“Die openbaring aan Bileam seun van Beor,

die openbaring aan 'n man wie se oë geopen is,

4die openbaring aan een wat die woorde van God hoor,

wat sien wat die Almagtige hom laat sien,

wat in gebed neerval, en sy oë word geopen:

5Hoe mooi is jou tente, Jakob,

jou wonings, Israel!

6Hulle lyk soos uitgestrekte valleie,

soos tuine aan 'n rivier,

soos aalwyne wat deur die Here geplant is,

soos sederbome by die water.

7Israel se waterkruike loop oor,

hy saai waar oorvloed water is.

Sy koning is sterker as Agag

en sy koninkryk groei steeds.

8God het hulle uit Egipte laat trek,

sy krag is vir hulle soos die horings van 'n buffel.

Israel vernietig die nasies wat hom teëstaan,

hy breek hulle bene stukkend,

hy deurboor hulle met pyle.

9Hy buig sy knieë en gaan lê soos 'n leeu,

soos 'n leeumannetjie; wie sal hom opjaag?

Geseën is hulle wat jou seën,

vervloek is hulle wat jou vervloek.”

10Balak was toe baie kwaad vir Bileam. Hy het sy hande afwerend voor hom gehou en vir Bileam gesê: “Ek het jou laat kom om my vyande te vervloek, en jy het hulle nou al drie keer geseën. 11Maak dat jy wegkom na jou eie plek toe. Ek het belowe om jou goed te betaal, maar die Here het gekeer dat jy betaal word.”

12Bileam sê toe vir Balak: “Ek het mos al vir die boodskappers wat jy na my toe gestuur het, gesê: 13‘Selfs al gee Balak vir my sy paleis vol silwer of goud, mag ek niks doen, goed of kwaad, teen die opdrag van die Here in nie. Ek kan net sê wat die Here vir my voorsê.’ 14Ek gaan terug na my mense toe, maar ek wil eers vir jou sê wat hierdie volk in die toekoms aan jou volk sal doen.”

Bileam se vierde uitspraak

15Bileam het toe met hierdie uitspraak gekom:

“Die openbaring aan Bileam seun van Beor,

die openbaring aan 'n man wie se oë geopen is,

16die openbaring aan een wat die woorde van God hoor,

wat sy kennis ontvang het van die Allerhoogste,

wat in gebed neerval, en sy oë word geopen:

17Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie,

ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie,

daar kom 'n ster uit Jakob,

daar staan 'n heerser in Israel op.

Hy verpletter die voorkop van Moab,

hy vernietig al die opstandiges.

18Edom sal verower word,

Seïr, die vyand van Israel, sal ingeneem word,

maar Israel sal al sterker word.

19Een uit Jakob sal heers

en hy sal dié vernietig

wat uit Edom se hoofstad wegvlug.”

Ander uitsprake van Bileam

20Bileam het ook vir Amalek gesien en met hierdie uitspraak gekom:

“Amalek is die eerste onder die nasies,

maar ondergang wag hom in.”

21Bileam het ook die Keniete gesien en met hierdie uitspraak gekom:

“Jou woonplek is stewig,

jou nes is op 'n rots gebou,

22maar tog sal Kain uitgewis word,

die Assiriërs sal jou as gevangene wegvoer.”

23Bileam het ook met hierdie uitspraak gekom:

“Wie kan in die lewe bly as God dit nie so bepaal nie?

24Daar kom skepe van die Kittiërs se kuste af,

hulle verslaan die Assiriërs en die Hebreërs,

maar hulle sal self ook vernietig word.”

25Daarna het Bileam huis toe teruggegaan, en ook Balak het sy koers gekry.