Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
5

51Maar jy, Betlehem-Efrata,

jy is klein onder die families in Juda,

maar uit jou sal daar iemand kom

wat aan My behoort

en hy sal in Israel regeer.

Sy begin lê ver terug,

in die gryse verlede!

2Hy sal sy mense 'n kort rukkie prysgee,

so lank as dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring.

Dan sal dié uit sy familie wat die ramp oorleef het,

terugkom na die Israeliete toe.

3Hy sal na vore kom en sy volk lei

deur die krag wat die Here hom gee,

deur die sterkte van die Naam van die Here sy God.

Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde,

want hulle leier sal sterk wees.

4Hy sal vrede bring.

Wanneer Assirië ons land binneval,

wanneer hy in ons mooi huise wil ingaan,

sal ons baie leiers,

genoeg generaals, teen hom uitstuur.

5Hulle sal Assirië platloop met die swaard,

die land van Nimrod met swaarde

wat reg is om te steek.

Die regeerder uit Betlehem sal ons red

uit die mag van Assirië

wanneer Assirië ons land binneval,

wanneer hy ons gebied binnekom.

6Dié van Jakob wat oorbly, sal tussen baie volke wees,

hulle sal daar wees soos dou wat van die Here af kom,

soos stortreëns op groen gras

wat nie vir 'n mens wag nie,

nie na mense kyk nie.

7Dié van Jakob wat oorbly, sal tussen die nasies wees,

tussen baie volke,

hulle sal daar wees soos 'n leeu tussen wild

of tussen 'n trop skape:

hy verskeur as hy tussen hulle deurstap,

hy vang sy prooi,

en niemand kan dit uit sy bek ruk nie.

8Mag jy jou teenstanders oorweldig, Israel,

mag al jou vyande uitgeroei word!

9Daardie dag, sê die Here,

sal Ek jou perde uitroei,

jou strydwaens vernietig.

10Ek sal die stede van jou land vernietig,

al jou vestingstede afbreek.

11Ek sal jou toorgoed wegvat uit jou hand,

daar sal nie meer waarsêery by jou wees nie.

12Ek sal jou afgodsbeelde vernietig,

jou klippilare by jou afbreek.

Jy sal nie meer jou handewerk aanbid nie.

13Ek sal jou gewyde pale uitruk,

jou stede verwoes.

14In my toorn en gramskap

sal Ek die nasies straf

wat nie na My luister nie.

6

61Hoor wat die Here sê:

Maak klaar, roep die berge as getuie,

laat die heuwels hoor wat jy te sê het.

2Berge, vaste fondamente van die aarde,

julle moet luister na die saak wat die Here het.

Die Here het 'n saak teen sy volk,

Hy het Israel aangekla.

3My volk, wat het Ek jou aangedoen?

Hoe het Ek jou moeg gemaak?

Antwoord My!

4Ek het jou uit Egipte gebring,

Ek het jou uit die plek van slawerny gered,

Ek het vir Moses gestuur om jou te lei,

ook vir Aäron en Mirjam.

5My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab,

en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het.

Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal,

en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het.

6Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan,

as ek voor die hoë God gaan kniel?

Moet ek met offers na Hom toe gaan,

met jaaroud kalwers?

7Sal die Here duisende ramme aanvaar

saam met tienduisende offers van olie?

Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde,

hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding?

8Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is:

Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied,

dat jy liefde en trou sal bewys,

dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.

9Om die Here te dien, dit is wysheid.

Die Here roep die stad;

luister, leier en julle almal wat aanhou roof:

10Goddelose plek, moet Ek die verkeerde maatlyn bly verdra,

of die vals inhoudsmaat wat Ek so haat?

11Moet Ek die eienaar van 'n onbetroubare weegskaal vryspreek,

een met 'n sak vol vals gewigte?

12Die stad se ryk mense pleeg geweld,

sy inwoners lieg en hulle bedrieg.

13Daarom het Ek jou begin straf;

Ek het jou begin verwoes oor jou sondes.

14Jy sal eet en nie genoeg kry nie;

jy sal honger bly.

Jy sal geboortepyne hê,

maar nie 'n kind in die wêreld bring nie.

En wanneer jy 'n kind in die wêreld bring,

gee Ek hom vir die swaard.

15Jy sal saai, maar nie oes nie,

jy sal olywe pars, maar jou nie met olie insmeer nie,

jy sal druiwe pars, maar nie wyn drink nie.

16Jy het Omri se reëlings nagekom,

gedoen wat Agab gedoen het,

hulle raad gevolg.

Daarom sal Ek jou verwoes,

Ek sal jou inwoners 'n bespotting maak.

Jy sal my volk se vernedering moet dra.

7

Maar ek sal vertrou op die Here

71Ellende wag vir my,

ek het geword soos 'n land wat afgeoes is,

soos die natrossies in die wingerd.

Daar is niks om te eet nie,

en ek wou graag voorvye gehad het.

2Daar is nie meer 'n gelowige in die land nie,

onder die mense kry jy nie 'n opregte nie,

almal stel strikke om moord te pleeg,

hulle maak met vangnette jag op hulle broers.

3Al wat die regeerder vra,

is dat hulle goed moet sondig;

die regter vra omkoopgeld,

die vername praat net oor wat hy begeer.

Hulle verdraai alles.

4Die beste onder hulle is soos 'n gifplant,

die opregte erger as 'n doringheining.

Die dag van jou straf kom,

wees op die uitkyk daarvoor!

Hulle sal binnekort in verwarring raak.

5Moenie 'n maat vertrou nie,

moenie op 'n vriend staatmaak nie,

pasop wat jy sê vir die vrou langs wie jy lê.

6Die seun beledig sy pa,

die dogter kom in opstand teen haar ma,

die skoondogter teen haar skoonma.

'n Man se huismense het sy vyande geword.

7Maar ek sal vertrou op die Here,

ek sal wag vir die God wat my red.

My God sal my gebed verhoor.

8Moet jou nie oor my verlekker nie, my vyand,

al het ek tot 'n val gekom, ek sal weer opstaan,

al sit ek in die donker, die Here is my lig.

9Ek sal aanvaar dat die Here my straf in sy toorn,

want ek het teen Hom gesondig.

Wanneer Hy my saak verhoor

en oor my uitspraak lewer,

sal Hy weer lig bring in my lewe,

sal ek ondervind dat Hy die oorwinning gee.

10My vyand sal dit sien,

hy sal deur skaamte oorval word,

hy wat vir my vra: “Waar is die Here jou God?”

Ek sal op my vyand neersien,

hy sal plat getrap word soos modder op die straat.

U bly nie vir altyd kwaad nie

11Die dag wanneer jou mure herbou word,

dié dag sal jy nie onder die vyand se wet staan nie.

12Dié dag sal hulle na jou toe kom

van Assirië af tot by die vestingstede,

van die vestingstad af tot by die Eufraat,

van die een see af tot by die ander

en van die een berg af tot by die ander.

13Die aarde sal verwoes wees oor sy inwoners,

oor alles wat hulle gedoen het.

14Pas jou volk op met jou kierie,

die kleinvee wat aan jou behoort,

wat alleen wei in die Karmelbos.

Hulle sal in Basan en Gilead wei soos lank gelede.

15Ek sal jou wonders laat sien

soos in die tyd toe jy uit Egipte getrek het.

16Die nasies sal dit sien en teleurgestel staan,

al was hulle ook hoe sterk.

Hulle sal stilbly, hulle sal hulle doof hou.

17Hulle sal stof eet soos die slange

wat op die grond seil,

hulle sal bewe

en uit hulle wegkruipplekke uitkom na die Here ons God toe.

Hulle sal skrik en vir U bang wees.

18Wie is 'n God soos U?

U vergewe sonde,

U straf nie die sonde van dié wat uit u volk oorgebly het nie.

U bly nie vir altyd kwaad nie,

U betoon liefde.

19Hy sal ons weer genade betoon,

Hy sal ons sonde tot niet maak,

U sal al hulle sondes in die diepsee gooi.

20U sal getrou wees teenoor Jakob,

liefde betoon aan Abraham,

soos U in die voortyd aan ons voorvaders

met 'n eed beloof het.