Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
1

Die uitnemende grootheid van die Seun van God

11In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. 4Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam.

5Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê:

“Jy is my Seun,

van vandag af is Ek jou Vader,”Ps. 2:7

en ook:

“Ek sal sy Vader wees,

en Hy sal my Seun wees”Vgl. 2 Sam. 7:14; 1 Kron. 17:13?

6En wanneer God die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy:

“Al die engele van God moet Hom aanbid.”

7Van die engele sê Hy:

“Hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme.”Vgl. Ps. 104:4

8Maar van die Seun sê Hy:

“U troon, o God, staan vir ewig vas,

met u koninklike septer laat U reg geskied.

9U het die reg lief en U haat die onreg.

Daarom het God, u God,

U onder groot vreugde tot Koning gesalf bo u tydgenote.”Vgl. Ps. 45:7-8

10En verder:

“U, Here, het in die begin die aarde gevestig,

en ook die hemel is die werk van u hande.

11Dié dinge sal vergaan, maar U bly bestaan;

soos 'n kledingstuk sal alles verslyt;

12soos klere sal U dit oprol;

ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word.

Maar U, U bly dieselfde,

en u jare het geen einde nie.”Vgl. Ps. 102:26-28

13Van watter engel het Hy ooit gesê:

“Sit aan my regterhand,

totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het”Vgl. Ps. 110:1?

14Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf nie?