2 Miljoen Bybels-projek

Die Bybelgenootskap het in Augustus 2019 die ambisieuse 2 Miljoen Bybels-projek van stapel gestuur as deel van sy 200ste bestaansjaarvieringe.

Die projek is daarop gemik om Bybelarmoede in Suid-Afrika aan te spreek deur finansiële ondersteuning te bied aan die Bybelgenootskap se bestaande projekte — Bybels vir graad 7-leerders, Bybels vir armes, Bybels vir gevangenes, Bybels vir ons buurlande, die Bybelluisterprogram, asook die Bybelgebaseerde geletterdheidsprojek.

Hoewel Covid-19 ’n groot impak gehad het op hoeveel Bybelverspreiding verlede jaar kon plaasvind, is die Bybelgenootskap se missie nietemin deur die 2 Miljoen Bybels-projek vorentoe gedra. Dit is veral die geval onder graad 7-leerders en armes waar daar onderskeidelik 20 758 en 37 498 volledige Bybels versprei is – ‘n verhoging van meer as 43% op die vorige jaar. ‘n Verdere 4 888 Bybels is onder gevangenes beskikbaar gemaak.

Daar kort nog baie ondersteuning indien die 2 Miljoen Bybels-projek sy doelwit wil bereik. ‘n Donasie van slegs R100 sal die Bybelgenootskap in staat stel om een Bybel en een stel Bybelgebaseerde geletterdheidsboekies beskikbaar te stel.

Ondersteun die projek en wees ’n saaier van hoop.

Besoek: www.2millionbibles.co.za.

Gepubliseer op Maandag 22 Februarie 2021