2 Miljoen Bybels-projek

Help om die storie van God se wonderlike genade te versprei.

In 2020 vier die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sy 200ste herdenking. Ons is innig dankbaar vir die Here se genade en seën op hierdie organisasie met die missie om bekostigbare Bybels aan almal in die taal van hul keuse te voorsien.

Dit is danksy die werk van die Bybelgenootskap in die vertaling, produksie en verspreiding van Bybels, dat die mense van Suid-Afrika God in elk van die 11 amptelike tale kan hoor praat. Ter viering van hierdie geseënde en historiese mylpaal het ons ’n spesiale doelwit vir onsself gestel – om twee miljoen Bybels aan die mense van Suid-Afrika beskikbaar te maak. Hierdie Bybels is bo en behalwe die Bybels wat daar jaarliks versprei word.

Die behoefte aan Bybels

Navorsing toon dat: daar steeds ’n behoefte aan 23 miljoen Bybels in ons
land is; sowat 30 miljoen Suid-Afrikaners in armoede leef; en dat die huidige werkloosheidsyfer op 29% staan. Deur ons 2 Miljoen Bybels-projek wil ons twee miljoen Bybels en twee miljoen stelle Bybelgebaseerde geletterdheidsboekies beskikbaar maak om beide Bybelarmoede onder diegene wat glad nie ‘n Bybel kan bekostig nie, asook ongeletterdheid aan te spreek.

Ondersteun hierdie besonderse saak en help ons om hoop in die harte van ons nasie te saai. Wees ’n saaier van HOOP.

Besoek: www.2millionbibles.co.za.

Gepubliseer op Vrydag 1 November 2019