1,8 miljard Bybels en Bybelgedeeltes in vyf jaar versprei

Deur God se genade kon Bybelgenootskappe wêreldwyd daarin slaag om oor die afgelope vyf jaar 1,8 miljard Bybels en Bybelgedeeltes te versprei. Daarmee saam was 2019 ook ’n rekordjaar vir Bybelverspreiding.

Die totale jaarlikse verspreiding van volledige Bybels wêreldwyd in 2015 was 34 miljoen. Teen die einde van die vyfjaarperiode in 2019 het dit tot 40 miljoen gestyg. Hierdie konstante toename is ’n aanduiding van die voortdurende behoefte aan God se Woord en beklemtoon ook Bybelgenootskappe se toewyding om te veseker dat almal wat ‘n Bybel benodig, wel een ontvang.

Die verspreiding van digitale Bybels wêreldwyd neem steeds toe. In vergelyking met die verspreidingsyfer van 17% in 2018 was byna ‘n kwart van alle Bybels wat in 2019 versprei is in digitale formaat.

In totaal is 315 miljoen Bybels en Bybels en Bybelgedeeltes in 2019 versprei.

Interessant genoeg is daar in 2019 byna 3,7 miljoen Bybels en Bybelgedeeltes wat spesifiek vir kinders ontwikkel is, versprei – met 34% hiervan wat in Afrika versprei is. Die grootste gedeelte, 1,1 miljoen Kinderbybels en –gedeeltes, is in Egipte versprei.

Nog ‘n verblydende feit wat uit die verspreidingsyfers vorendag gekom het, is dat meer volwassenes nou leer lees. Sowat 4,5 miljoen boekies vir nuwe lesers is in 2019 versprei. Vertaling, geletterdheid en verspreiding gaan hand aan hand en in 20 lande is daar geletterdheidsklasse vir ongeveer 165 000 mense aangebied. Burkina Faso in Afrika is een so suksesverhaal. Hoewel dit een van die lande is met die swakste geletterheidsyfers in die wêreld (twee derdes van die bevolking kan nie lees of skryf nie), het vertaalspanne geletterdheidsklasse gelei in die gemeenskappe wat nuut vertaalde Bybels en Bybelgedeeltes gaan ontvang.

Die Digitale Bybelbiblioteek is ’n digitale databasis wat in 2011 begin is. Die Bybelvertalings wat hier gestoor word, behoort 75% aan die Wêreldbond van Bybelgenootskappe en word vir apps en webwerwe beskikbaar gemaak. Die biblioteek bevat 2 500 tekste in 1 622 tale.

Die top vyf lande wat in 2019 meer as 18,3 miljoen volledige Bybels versprei het, is Brasilië, China, die Verenigde State van Amerika, Indië en Nigerië.

Tydens 2019 was werk ook onderweg aan die vertaling van Bybelgedeeltes in 29 gebaretale wat wêreldwyd deur 5,3 miljoen Dowes gebruik word. Negentien Bybelgenootskappe het Bybelgedeeltes in videoformaat versprei.

“Dit is verblydend dat, danksy ons pogings in 2019, miljoene meer mense die uitdagings van 2020 sal kan tegemoet gaan met die Bybel in hulle hand,” het die Michael Perreau, die Direkteur-generaal van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe, gesê.

Gepubliseer op Vrydag 2 Oktober 2020