Volmaakte doel, volkome verlossing - 24 April 2020

Deur Louise Gevers

Toe sê Hy vir hulle: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?” Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” Lukas 24:25,31-32

Elke reis het ‘n bestemming en ‘n doel. Kleopas en (soos ek aflei) sy vrou, Maria, was na ‘n verskriklike ondervinding waar hulle die kruisiging aanskou het, onderweg van Jerusalem terug huis toe in Emmaus, ‘n kort reis. Neerslagtig en selfbehep, het hulle terwyl hulle stap die ondervinding bespreek. Hulle het nie eers die reisiger wat by hulle aangesluit het herken nie, alhoewel Hy drie dae van te vore hulle fokuspunt was en die oorsaak van hulle ontsteltenis. Hulle kon dit net nie verstaan nie.

Jesus se woorde van teregwysing:”Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?” het hulle aandag getrek en tot hulle harte gespreek. Hy het toe vir hulle al die Skrif in die Ou Testament wat oor Hom gaan, uitgelê. Hy het deel van hulle gesprek geword en gehoor hoe Kleopas en sy vrou, soos baie ander wat by daardie gruweltoneel teenwoordig was, Jesus as ‘n “profeet wat magtig was in woord en daad” beskou het en wie hulle “so gehoop [het] dat dit Hy is wat Israel sou verlos”. (Lukas 24:19,21)

Hulle gebrek aan begrip is beklemtoon deur hulle klagtes oor die feit dat, alhoewel engele aan die vroue vertel het dat Hy leef, hulle Hom nie kon vind nie. Soos die ander dissipels het hulle ook nie Jesus se verduidelikings en leringe voor sy weg na die kruis, verstaan nie. Sy teregwysings en opdragte het hulle so geboei dat hulle toe hulle in Emmaus aankom, hulle nie wou gehad het dat Hy verder moes gaan nie en Hom genooi het om by hulle oor te bly. Hy het die uitnodiging aanvaar en dit het hulle tot die waarheid gelei: toe Hy die seën vra en die brood breek het hulle Hom herken!

Kleopas en sy vrou was op ‘n fisiese sowel as ‘n geestelike reis, soos dit ook die geval is met jou en my. Soms is dit makliker om ‘n fisiese reis met ‘n strawwe doelwit af te lê en sukses te behaal, as wat dit is om begrip te hê vir ‘n geestelike reis. Fisiese sukses is egter nie geestelike verlossing nie.

Sonder Jesus se tydige tussenkoms kon hulle miskien in Emmaus aangekom het en tot die dag van hulle dood die belangrikheid van die kruisiging gedebatteer het sonder om ooit, ongeag al hulle pogings, sy verlossing in hulle eie lewens te ervaar. Jesus het genoeg omgegee om reguit te praat en vir hulle te wys dat hulle weggedraai was van God se verlossingsplan vir hulle en dat hulle op die verkeerde pad was; deur die pad na Emmaus te stap het vir Kleopas en Maria verlossing gebring – en hulle het dadelik na Jerusalem toe teruggegaan, vol blydskap en met ‘n nuwe geloof om hulle ondervinding met die ander dissipels te gaan deel.

Na die viering van Paasfees, waar staan ons?

Gebed: Here Jesus, U het van die hemel na die aarde gekom om deur geloof in U verlossing na ‘n verlore wêreld te bring. Help ons asseblief in ons ongeloof. Amen