Volkome begrip - 23 April 2020

Deur Louise Gevers

Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir julle!” Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!”  Johannes 20:26-28

Ons teks vandag vertel van nog een van Jesus se wonderlike bewyse van liefde en deernis vir sy dissipels in hulle uur van nood. Hy wys dat Hy volkome verstaan en dat Hy vir elkeen individueel omgee. Tomas, wat nie teenwoordig was toe Jesus die aand van die opstanding aan die ander dissipels verskyn het nie, wou, of kon nie glo dat die ander dissipels die opgestane Heer gesien het nie. “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.”(Johannes 20:25)

Op sosiale media doen ‘n gesegde die rondte wat na die gelykenis van die verlore skaap verwys: “Jesus wat nege en negentig skape verlaat om na een te soek, mag baie irrasioneel, onlogies en sinneloos lyk, totdat daardie een jy is.” Tomas was miskien tegnies nie ‘verlore’ nie, maar hy sou na alle waarskynlikheid met hierdie gesegde kon identifiseer nadat Jesus hom teruggebring het na die groep, sterker as ooit van tevore.

Tomas se geloof in Jesus vroeër in sy bediening was baie sterk, maar hy het nou ‘n geloofskrisis beleef. “Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie,” (Hebreërs 11:1) maar Tomas het geworstel en teleurstelling het sy visie verdof. Hy was sterk toe die ander dissipels swak was. Die feit dat hy Jesus se verskyning wat aan die ander groot vreugde verskaf het, misgeloop het, het egter nou sy tol geëis.

Sedertdien het sy stryd gelowiges bemoedig wanneer dit lyk asof Jesus ver is en dit moeilik is om geloof te behou.

Jesus het aan Tomas bewys dat Hy begrip het vir sy toestand, net soos Hy ook begrip gehad het vir die ander dissipels en vir Maria. Hulle almal het Hom nodig gehad: Maria, vol angs en verdriet, kon Jesus nie sien nie en Tomas, wat bang was en sy geloof misken het, kon nie glo sonder om te sien nie. En tog het hulle almal dieselfde resultaat gekry: ‘n ondervinding van Jesus wat deur genade in elkeen se behoeftes voorsien.

Net soos Jesus toe in die behoeftes van sy volgelinge voorsien het, doen hy dit steeds nou vir diegene wat Hom volg. Daar is geen krisis waarin ons ons kan bevind wat Hy nie verstaan nie. Die feit dat Jesus verstaan, het Tomas deur sy ondervinding gehelp en dit beteken dat ons ook kan oorwin en sterker wees as voorheen. God gee net soveel om vir die een wat twyfel as vir die nege en negentig wat glo.

Waar jy ookal is, Jesus verstaan.

Gebed: Here Jesus, ons is so dankbaar dat U elkeen van ons as ‘n individu raaksien en dat U ons persoonlike behoeftes ken. Wees my genadig in moeilike omstandighede wanneer dit soms moeilik is om te glo dat U daar is. Deur U liefde, voorsien asseblief in my behoeftes. Amen