Volkome vrede, volkome vertroosting - 22 April 2020

Deur Louise Gevers

Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!” … Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien. Johannes 20:19-20

Ons blye groet op Paassondag, “Die Here het opgestaan! Hy het waarlik opgestaan!” is ver verwyder van die dissipels wat op daardie eerste Paasaand bymekaar was. Jesus is gekruisig en hulle was saam ‘ingeperk’, omdat hulle bang was vir die vergelding van die Joodse owerhede. Hulle het hulle in angsvolle en onseker tye bevind, net soos dit tans die geval is met baie van ons.

Diep in hulle harte het die dissipels ‘n behoefte gehad om Jesus te sien. Niemand sou die mengelmoes van emosies wat hulle harte en denke oorheers het, beter verstaan het nie. Hulle het getreur, berou en skuld ervaar omdat hulle bewus was dat elkeen van hulle Hom voor sy verhoor op een of ander manier in die steek gelaat het. Hulle het na Hom verlang, maar wat kon hulle van Hom verwag nadat al hulle goeie bedoelings in die aangesig van bedreiging en gevaar soos mis voor die son verdwyn het? Hoe moes hulle dit wat hulle van Maria, Petrus en Johannes gehoor het, verstaan? Wat het Hy hulle alles voor sy dood vertel? As hulle maar tog net meer aandagtig geluister het!

En toe verskyn Hy!

Shalom! Vrede!

Jesus se groet het genesing, verligting en vryheid van vrees en spanning aan hulle bekommerde gemoedere gebring. Nooit van te vore was hierdie groet so betekenisvol vir die dissipels as juis toe nie en dit het hulle dwalende harte verheug. Hy was daar by hulle!

Jesus se teenwoordigheid was ‘n bewys dat Hy omgee en hulle behoeftes verstaan. Hy leef en het gekom om hulle in hulle tyd van angs en vrees te bemoedig. Hy het niks teen hulle gehou nie. Sy seën het nuwe lewe en hoop aan hulle gebring. Hy het, soos Hy belowe het, vrede aan hulle gebring: “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat Ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, maar Ek kom weer na julle toe. … En nou sê Ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.” (Johannes 14:27-29)

So dikwels in hierdie wêreld ervaar ons verlange na vrede of wens ons dat dit kan gebeur, maar slegs Jesus se vrede is ‘n werklikheid en is teenwoordig. Dit is meer as net ‘n verlange of ‘n wens. Jesus werk deur volmaakte liefde wat vrees verdryf. (Lees 1 Johannes 4:18) Dit het die bang groepie dissipels verander en het aan hulle hoop gegee om vry te word van dit wat hulle teruggehou het en om aan te beweeg. Bekragtig deur die Heilige Gees kon hulle aangaan om die werk te doen wat Hy aan hulle gegee het sodat ons vandag daardie selfde Woord van Vrede, met dieselfde gevolge, kan ontvang! Halleluja! Die Here het opgestaan!

Gebed: Here Jesus, dankie dat wanneer dinge gebeur wat ons ontstel ons altyd na U toe kan gaan – U, wat volkome vrede gee. Amen