Volmaakte teenwoordigheid - 21 April 2020

Deur Louise Gevers

Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit Hy is nie. Jesus vra haar toe: “Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?” Sy het gedink dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê: “Meneer, as u Hom weggevat het, sê vir my waar u Hom begrawe het, en ek sal Hom daar gaan haal.” Jesus het vir haar gesê: “Maria!” Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester. Johannes 20:14-16

‘n Tuin is ‘n goeie plek om Jesus te ontmoet. Die vrede en mooiheid daarvan, veral in die kalmte van die vroeë oggend, bring rus en vertroosting aan ‘n bekommerde gees, veral in stresvolle tye wanneer die lewe vol angs en pyn is. Om Jesus in hierdie tuin te ontmoet, was egter nie iets wat Maria Magdalena as ‘n moontlikheid beskou het toe sy vroeg die oggend van die opstanding met reukolie na Jesus se graf toe is nie.

Sy was steeds baie hartseer na die aakligheid om te sien hoe Jesus ‘n stadige, wrede dood sterf, en die pyn het haar verteer. Sy het daardie gruwelike toneel verslae en teneergedruk verlaat, troosteloos en van alle krag ontneem. Haar ontmoeting met Jesus het haar lewe verander; Hy het haar vrygemaak en haar van sonde genees; maar nou was Hy weg. Op hierdie oggend wou sy sy liggaam gaan salf, haar laaste daad van dankbaarheid en liefde aan Hom bewys.

Toe sy by die graf aankom, het sy gesien dat die klip voor die graf weggerol is. Maria het begin huil; Jesus se liggaam is verwyder. Jesus se woorde: “Hy moet doodgemaak word, en op die derde dag opgewek word” (Lukas 9:22) het nie by haar opgekom nie. Die teenwoordigheid van twee engele het tog seker op iets wonderlik gedui? Maria het egter nie juis opgemerk dat hulle engele was nie. Haar hartseer het haar vir die waarheid verblind en sy het selfs Jesus, wat daar gestaan het, vir die tuinier aangesien.

Maar alles het verander toe sy hoor hoe Jesus haar naam noem. Soms, soos Maria, besef ons ook dat ons Jesus moet vind, maar ons omstandighede oorweldig en verblind ons en selfs al is Hy reeds by ons, beland ons in ‘n geloofskrisis. Jesus ken ons behoeftes, soos Hy Maria s’n geken het, en net soos Hy na haar toe gekom het, kom die opgestane Jesus ook na ons toe, waar ons ookal is.

As ons Jesus nie ken nie, mag ons dalk in die leë graf kyk, miskien selfs die engele sien en diep binne weet dat wat Jesus gesê het sal gebeur die waarheid is, maar steeds buitestanders wees. Om net van die waarheid te weet, is nie genoeg nie. Ons benodig ‘n ontmoeting met Jesus en vir Hom om, soos Hy met Maria gedoen het, ons oë te open. Het jy al so ‘n ontmoeting gehad?

Die tuin is ‘n wonderlike plek om Jesus te ontmoet. Is jy gereed om te hoor hoe Hy jou by die naam roep?

Gebed: Here Jesus, help ons asseblief wanneer ons deur ons omstandighede oorweldig word en die pyn ons verteer. Deel asseblief met ons geloofskrisis. Gee dat ek met my geloofsoë u teenwoordigheid in my lewe sal kan raaksien en dat ek sal hoor wanneer U my roep. Amen