Volkome nederigheid, volkome grootsheid - 20 April 2020

“Nou is Ek diep ontsteld. En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u Naam!” … Johannes 12:27-28

Die geboorte van ‘n buitengewone baba het die hemel geopen vir ‘n menigte engele wat sing: “Eer aan God in die hoogste hemel,” (Lukas 2:14) en skaapwagters van die omliggende heuwels het gekom om Hom te aanbid. ‘n Buitengewone ster het nie-Joodse konings bewus gemaak van hierdie besondere geboorte, en hulle het ‘n veeleisende reis aangepak op soek na Hom en het gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.” (Matteus 2:2)

Die geskenke wat die sterrekykers gebring het vir die Kind wat in die stal gebore is, was ‘n aanduiding van die kompleksiteit van sy ware statuur. Die geskenk van goud simboliseer sy koninklike status; die mirre wat tydens gebed gebruik word, sy goddelikheid en mirre, ‘n olie wat vir balseming gebruik word, sy dood. Jesus se reis na die kruis was reeds in plek, en sy koninklike sending op aarde as die Seun van God word hierdeur beklemtoon.

Jesus het na alle waarskynlikheid ‘n gewone lewe gelei, maar Hy het “verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.” (Lukas 2:52) Sy doop, gevolg deur veertig dae van vas en die versoeking in die woestyn, het sy bediening van drie jaar ingelei. Van toe af het sy diep, geȉnspireerde leringe, en die baie wonderwerke wat Hy gedoen het, die skares getrek om Hom te loof en te volg. Toe Hy Jerusalem op ‘n donkie binnegery het, het hulle Hom as die Messias verklaar, en tog is Hy nooit op die manier wat hulle verwag het, gekroon nie.

Jesus het die hemelse waardes van liefde, nederigheid en opoffering na die aarde gebring, en die begrip van wat belangrik is, totaal verander. Doelgerig in sy sending en volkome oorgegee aan sy Vader, het Jesus die rigting en troos gegee wat sy dissipels benodig het om hulle te help in die komende dae wanneer hulle bang en alleen sou wees.

Op die Donderdag voor sy dood, het Jesus sy vriende byeengebring om sy laaste maaltyd saam met Hom te geniet. In die afwesigheid van ‘n dienskneg, het Hy sy dissipels se voete gewas en daardeur aan hulle bewys dat Hy, in die woorde van Johannes, “hulle tot die uiterste toe liefgehad” het. (Johannes 13:1) Deur hierdie voorbeeld van nederigheid het Hy aan hulle die sleutel tot die Koninkryk van die Hemel gegee asook die wysheid om sukses te behaal in die werk wat Hy wou hê hulle moet doen. “As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.” (Johannes 13:14-15)

Sal ons sy voorbeeld volg?

Gebed: Here Jesus, dankie dat U deur u lewe aan ons wys dat ware grootsheid en belangrikheid slegs deur liefde, nederigheid en diens in volle oorgawe aan God bereik kan word. Sal U my help om in hierdie moeilike tye waarlik nederig te wees wat my in staat sal stel om, soos U, ander met opoffering lief te hê en dat u Gees in my lewe duidelik sal wees. Amen