Volkome vryheid in Jesus - 15 April 2020

Deur Louise Gevers

Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies … Dié wat voor geloop en dié wat agteraan gekom het, het uitgeroep: “Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is! Prys Hom in die hoogste hemel!”  Markus 11:8-10

Die binnenshuise herdenking van Palmsondag was definitief vir baie Christene oor die wêreld heen wat tans geraak word deur die inperkings ‘n ongewone ondervinding, en die volkome teenoorgestelde van wat daardie dag, tweeduisend jaar gelede, in Jerusalem gebeur het. Op een of ander manier openbaar hierdie inperking miskien meer presies die stand van ons geloofslewe as wat die geval is wanneer ons onbeperk ons gang kan gaan, want geen beperkings verstomp soms ons selfbewussyn.

Was dit miskien die geval vir sommiges in die vreugdevolle skare op daar die eerste Palmsondag? Hulle was diep bewus van die behoefte om van Rome bevry te word en het in Jesus hulle langverwagte Messias gesien. Was hulle egter bewus van die dieper gebondendheid wat hulle met hulle saamgedra het en wat ‘n veel groter las was? Het hulle geweet dat hulle hierdie behoefte aan bevryding, aan ware vryheid, met die Romeine en inderwaaheid met die ganse mensdom, gedeel het?

Daar was wel diegene in die skare wat reeds ‘n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad het. Hulle blydskap was die gevolg van wie Hy was en wat Hy hulle reeds geleer het en onder hulle gedoen het, en omdat Hy nooit enigiemand weggestuur het nie. Hulle het reeds ‘n mate van fisiese en geestelike genesing ervaar – of deur Jesus ‘n vlugtige blik op geestelike vryheid gekry. Daarom het hulle met blydskap by die mensemassa aangesluit: die blindes wat weer kon sien, lammes wat weer kon loop, mans en vrouens wat weer by hulle volle verstand was en selfs ‘n man wat uit die dood opgewek is – almal met hulle dankbare gesinne en vriende.

Die uitbundige toneel in Jerusalem op daardie belangrike dag sluit alle tye en die ganse mensdom in, en vervul Sagaria se profesie dat die verwagte Messias sal kom om ons almal van ons gebondenheid te bevry, en van mense wat uitroep “Hosanna” omdat die langverwagte vryheid vir almal gekom het.

Jesus se sending om mense van sonde en die verwoestende gevolg daarvan te verlos en te bevry, was aan die werk, maar baie in daardie triomfantlike skare wat ‘n fisiese bevryding verwag het, het dit nie besef nie. Ons wat tans ingeperk word, sien gretig uit na ons fisiese bevryding. Is ons egter ook diep bewus van die behoefte van ons gees aan die vryheid wat slegs Jesus kan bring?

Gebed: Here Jesus, U het Jerusalem triomfantlik binne gegaan terwyl U geweet het waartoe dit sou lei. U het geweet dat U alleen die kruis moes verduur om volkome vryheid te bring na die mensdom wat deur die sonde gevange gehou word. Open ons oë vir u liefde en ons harte sodat ons deur u genade vry kan word. Amen