Die Leeu uit Judastam - 19 Oktober 2021

Deur Carina Francke

Jy kry ‘n volgeskryfde boek. Deeglik verseël met ‘n boodskap: ”Hierdie boek gaan oor die toekoms en net die persoon wat waardig genoeg is, mag hierdie boek se sewe seëls breek, oopmaak en lees.” Verskeie mense probeer, maar sonder sukses – jy inkluis. Wat ‘n skok en teleurstelling – daarvan getuig jou trane. En dan stap iemand nader, kondig aan: ”Kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.” (Openbaring 5:5)

‘n Leeu is die simbool van krag en oorwinning en dui op heerskappy.(Genesis 49:9-10) Koning Dawid se koninkryk is ‘n monument hiervan en dit het bygedra tot die volgehoue verwagting op die komende Messias wat sy ewige koninkryk op aarde sou kom vestig. ‘n Koninkryk wat nooit omvergegooi kan word nie, want sy Koning is Jesus Christus, die ewige ”Leeu van Juda.” (Openbaring 5:5)

Christus, die Messias, het hierdie uitsonderlike onoorwinlike, ewige koninkryk kom vestig toe Hy op gesag van sy Vader kom huismaak in en by gebroke mense. Luister na Jesus se mandaat wat Hom volle reg gee om sy Vader se koninkryk op aarde te vestig en uit te brei: ”Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenis uit roep en herstel vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.”(Lukas 4:18-19, 1983-vertaling)

Die Leeu van Juda het aan elke letter van hierdie mandaat voldoen. Hy het armes en verstotelinge met sy liefde na die binnekring getrek; tormenterende bose geeste in mense is uitgedryf en weggestuur na die plek waarvandaan hulle kom; Hy het sig aan blindes teruggegee, by kinders stilgestaan, dooies opgewek, die evangelie kaalkop gedeel met geestelikes en sondaars. Hy het die genadejaar van die Here soos ‘n leeu uitgebrul. Maar die beste nuus ooit – die genadejaar het nog nooit tot ‘n einde gekom nie!

Ja, as Lam moes Hy inderdaad sterf om met sy bloed ons vryheid te koop, maar geen mag of gesag kon die Leeu uit die stam van Juda vasgeketting hou in die doderyk nie. Hy het die dood oorwin; sy graf is leeg! Hy heers vir ewig as die Leeu uit die Judastam in elke gelowige wat Hom erken as die Lam wat vir ons geslag is.

Hy is die Een aan wie “alle mag gegee is in die hemel en op aarde gegee.” (Matteus 28:18)

En op ‘n dag sal elke vyand die knie moet buig voor Hom, die Leeu van Juda, die Een aan wie alle mag en gesag oorgegee is. En sal nie anders kan nie, as om ook te verkondig dat Hy alleen Here is!

Gebed: Vader, dankie vir die Leeu en die Lam. Dankie vir u mag en gesag. Dankie dat eenvoudige mense deel mag hê aan die vrug van u offerbloed. Stel my in staat om my lewe in eerbied en ontsag, vir U te leef. Amen