Bekendmaking van Jesus deur sy name - 12 Oktober 2021

Deur Carina Francke

Die engel se aankondiging aan die begenadigde meisie Maria, is kristalhelder. Sy gaan swanger word met ‘n Seun – die Heilige Gees sal oor haar kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in haar wek. Hy sal Seun van God genoem word. Elke besonderheid is reeds in plek – sy geslag, herkoms, naam, status en erfporsie.

Uit die aard van wie Hy is (God Self), kan ons Hom net deur sy name na waarde skat. Vir hierdie dagstuk beperk ons dit tot die volgende name. Jesus, die Verlosser van sonde vir sy volk. (Matteus 1:21) Hy sal groot wees en ook genoem word: Seun van die Allerhoogste. Sy moeder sal Hom egter Immanuel (God is by ons) noem, soos deur profeet Jesaja geprofeteer (Jesaja 7:14)

Maar nog is dit het einde niet! ‘n Engel bring die nuus aan skaapwagters in die veld dat die Verlosser, Christus die Here gebore is. ‘n Skare engele doen mee aan die lofprysing wat die skaapwagters aan God bring oor hierdie goeie nuus. (Lukas 2:8-20)

Wyse manne uit die Ooste wat op die verskyning van ‘n ster reageer het, kom soek in Jerusalem na die Koning van die Jode om hulde aan Hom te bring vir wie Hy is. Hulle geskenke van goud, wierook en mirre is geskenke wat ‘n Koning toekom. (Matteus 2:1-12)

Sien jy wat gebeur het? Die Allerhoogste God strek sy hand uit na die aarde om sy reddingsplan vir die wêreld in beweging te bring. Hy neem inisiatief en koepel sy genadehande oor gebroke en sondige mense. Sy enigste Seun Jesus, die Redder (Verlosser), betree die wêreld as mens om in sy leeftyd elke spatsel sonde, asook om die smart van die ewige dood, te vertrap tot stof.

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat ons nie aan vals en onwerklike drome vas hoef te klou nie. U is die Ja en die Amen oor die ewigheid van Jesus Christus ons Redder, ons Verlosser. Amen