Batseba: iemand anders se vrou - 13 Augustus 2021

Deur Xanthe Hancox

Die kans is goed dat jy die verhaal van Dawid en Batseba ken. Jy weet heel moontlik dat Dawid se daad van egbreuk gelei het tot die dood van Urija, Dawid se getroue soldaat – en nog belangriker, Batseba se man. Lees ‘n mens deur Matteus 1, is dit interessant dat Matteus Batseba met Urija assosieer (“Dawid het Salomo by die vrou van Urija verwek” – Matteus 1:6b) Dit wil voorkom asof elke keer dat Batseba genoem word, daar ook na Dawid se sonde verwys word.

Ons weet nie veel van Batseba nie, maar sy kon nie geweet het dat sy deel van die Messias se geslagsregister sou word nie – al was dit as gevolg van omstandighede buite haar beheer. Batseba was ‘n vrou getrou aan haar man wat deur die koning raakgesien is.

In 980 v.C. in Jerusalem was omstandighede vir vroue heel anders. Sy het geen keuse gehad as om Dawid te gehoorsaam nie, selfs al was sy reeds getroud. Ek kan my maar net voorstel hoe verwoestend en traumaties dit vir haar moes gewees het. Misbruik deur ‘n magtige man wat toe boonop haar man op die slagveld laat vermoor het. Batseba moes gedink het haar lewe is geruïneer.

Batseba was egter sterk, selfs terwyl sy ‘n aantal gebeure van groot hartseer moes trotseer – toe sy haar man, en later ook haar kind, verloor het. Batseba was wel ‘n vrou wat aanvanklik as ‘n voorwerp vir Dawid se drange uitgesoek is, maar sy was ook ‘n vrou wat oor volharding en deursettingsvermoë beskik het met ‘n gees wat nie deur haar omstandighede gedefinieer is nie.

Die Here word ook nie deur sulke omstandighede gestop nie. God se moontlikhede floreer in onmoontlike situasies. Net wanneer dit wil lyk asof die geskiedenis in ‘n doodloopstraat is, open God ‘n nuwe pad. Batseba word die ma van Salomo, ‘n koning wie se heerlikheid slegs deur Christus self oortref word.

Geloof is dikwels die gevolg van gewone mense wat, ten spyte van hulle omstandighede, aan God gehoorsaam is. Batseba se storie leer ons dat ons lewens nie altyd volgens plan gaan verloop nie. Onverwagse omstandighede gaan opduik, maar die almagtige God is voortdurend besig om sy planne, wat groter as ons is, tot uitvoer te bring.

Doodloopstrate is oral om ons. Maar God spesialiseer in nuwe paaie.

Gebed: Here, sommige van ons se lewens word deur ongeregtigheid en die gierigheid van ander vernietig. Ons weet nie meer wat om te doen nie. Vertroos ons en lei ons op u pad van vrede. Ons bid dit in u Naam. Amen