Rut: die dienskneg - 12 Augustus 2021

Deur Xanthe Hancox

Rut het die geleentheid gekry om haar lewe te herbou. Na haar man se dood het haar skoonma, Naomi, haar toestemming gegee om na haar tuiste en familie terug te keer. Naomi was geensins in staat om finansieel vir haar skoondogter te voorsien nie. Sy het ook geen ander seun gehad met wie sy kon trou nie, en geen man wat hulle kon versorg nie.

As ek in Rut se posisie was en kon terugkeer na ‘n familie wat my sou verwelkom en my in my hartseer vertroos, sou ek Naomi se aanbod aanvaar het? Die alternatief was om by Naomi te bly, saam met haar na ‘n onbekende land met vreemde mense en gebruike te gaan – sou ek gebly het? Om eerlik te wees heel moontlik nie.

Maar Rut was standvastig in haar liefde vir Naomi. Sy het die lewe wat sy geken het, opgeoffer vir ‘n lewe van onsekerheid. Naomi kon nie vir Rut ‘n gemaklik toekoms met ‘n man of finansiële sekerheid beloof nie. En tog het Rut saam met haar gegaan. Sy het getrou aan Naomi gebly en haar trou aan die Here beloof.

As gevolg van haar getrouheid is Rut uiteindelik met ‘n man, Boas, geseën. Saam het hulle ‘n kind, Obed, gehad wie se seun Isai was – die vader van Koning Dawid.

Rut kon nie geweet het dat deur Naomi te volg, sy eendag deel van die Messias se familie sou word nie. Soos Hebreërs 11:1 dit stel: “Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, ‘n bewys van die dinge wat nie gesien word nie.” Hoe dikwels beoefen ons die soort geloof wat Rut gehad het?

Gebed: Here Jesus, dankie vir die belofte dat U ons God is. Help ons om u kinders te wees. In u Naam alleen. Amen