Maria: die onwaardige meisie - 6 Augustus 2021

Deur Xanthe Hancox

Indien jy al ooit Jesus se geslagsregister in Matteus 1 bestudeer het, sal jy weet daar is ‘n klomp name, sommige bekend en ander nie. Maar wat baie interessant is, is dat daar vyf vroue spesifiek in hierdie Bybelgedeelte genoem word. Hoekom noem Mattteus juis spesifiek hierdie vroue? Dit wil voorkom of hy wil hê dat ons spesifiek oor hulle verhale moet nadink. Dit was immers nie normaal vir die naam van ‘n vrou om in ‘n geslagsregister gelys te word nie.

Suid-Afrika herdenk hierdie komende Maandag Vrouedag, en daarom lyk dit na ‘n goeie tyd om na ‘n aantal onwaarskynlike vroue van geloof te kyk.

‘n Maagd is gekies om die moeder van die Verlosser van die wêreld te word. Wat is meer onwaarskynlik as dit?

Sy was verloof aan iemand toe die engel van die Here vir haar kom sê dat sy die moeder van die Messias sou word. Sy moes waarskynlik elke dag skaamte en veragting verduur oor dit wat ander mense van haar gedink het. Maria was heel moontlik bang en onseker oor haar toekoms en tog, toe die engel aan haar verskyn, getuig haar reaksie van haar geloof: “Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord.” (Lukas 1:38)

Alhoewel Maria erken dat sy onwaardig is, sing sy tog ‘n loflied vir die Here. (Lees die volledige loflied in Lukas 1:46-55)

Wat egter so mooi in hierdie verhaal is, is dat God nooit enigiemand as gewoon beskou nie. God beloon haar geloof en het van die begin af beplan dat haar lewe iets buitengewoon sou wees.

Ons eie lewensverhaal mag miskien onwaardig en onbelangrik lyk. Miskien is daar dinge in ons verlede wat ons wil wegsteek eerder as om daaroor te praat. Maar soos daar in Matteus 1 getuig word, was Jesus nie bang om oor die stories van sy familie te praat nie – selfs nie oor diegene wie se stories morsig was en ongemak veroorsaak het nie.

Hoe kan God die onwaarskynlikste omstandighede in jou lewe gebruik om sy plan en doel tot uitvoer te bring?

Gebed: Hemelse Vader, gee aan my ‘n hart vol geloof sodat ek kan glo dat U groot dinge deur alledaagse mense, soos ek, kan doen. Skenk aan my die gawe van geloof en help my om te glo dat U groot dinge deur u kinders doen. Neem my, vorm my en gebruik my tot u eer. In Jesus se Naam. Amen