Jabes: 'n gebed van geloof - 5 Augustus 2021

Deur Xanthe Hancox

Ongeveer 20 jaar gelede het ‘n klein boekie met die titel “The Prayer of Jabez” (in Afrikaans vertaal en uitgegee as Jabes se gebed) ‘n internasionale topverkoper geword. Daar is nege miljoen eksemplare verkoop en dit het die New York Times se lys van topverkopers gehaal. Sommige mense het egter ook die publikasie gekritiseer en die outeur is daarvan beskuldig dat hy ‘n soort van voorspoed-evangelie bevorder.

Die hele boek is op ons twee teksverse vir vandag gebaseer. Dit is die eerste en ook die laaste keer dat ons van Jabes hoor. Hy is regtig baie onbelangrik in bybelse geskiedenis. Hy word nie eers in die lys van Hebreërs 11 genoem nie, maar hy was tog ‘n man met ‘n besondere geloof.

Lees ‘n mens hierdie gebed deeglik, is dit duidelik dat die punt van die gebed nie is om ‘n formule te verskaf wat sukses of voorspoed waarborg nie, maar om van die verlossende krag van God se genade te getuig. By geboorte gee Jabes se moeder hom hierdie ietwat ongelukkige naam wat blykbaar ‘n woordspeling is op ‘n eenders klinkende Hebreeuse woord wat vir pyn gebruik word. (vers 9) Dit weerspieël moontlik iets van haar ondervinding van ‘n moeilike geboorte. Die stelling in die teks dat Jabes hoër as sy broers geag is, kan wel na ‘n bykomende rede vir haar pyn verwys. Jabes se broers het waarskynlik skande oor die familie gebring en miskien het sy verwag dat hierdie kind dieselfde gaan doen.

Eerder as om ‘n lewe te lei van oneer en pyn, soos sy naam voorspel het, het Jabes gevra dat God se hand van seën by hom sal wees. Hy het sy versoek in twee verdeel. Eerstens het hy God gevra om sy grondgebied te vergroot. Dit word nie as ‘n eis gestel nie, maar as ‘n pleidooi wat God se belofte om Israel die land te gee, weerspieël. Tweedens vra hy God om hom te beskerm “sodat ek nie smart ervaar nie.” (vers 10) Die taalgebruik hier kan na fisiese pyn of emosionele hartseer verwys, en beide word waarskynlik bedoel.

Die geheim tot die sukses van hierdie gebed word nie in ‘n magiese woordformule gevind nie, maar in die God tot wie daar gebid word. Die aard van die gebed is een van geloof, van erkenning dat die antwoord op die gebed afhang van God se krag en sy wil.

Gebed: Vader, gee dat ek U vandag genoeg sal vertrou om my diepste vrese en begeertes met U te deel. Leer my om u wil vir my lewe te soek en die uitvoer daarvan aan U oor te laat. In Jesus se Naam, vra ek dit. Amen