Ehud, die linkshandige man - 4 Augustus 2021

Deur Xanthe Hancox

Ek maak my man rasend wanneer ons saam na ‘n film kyk want ek kan nie help om raak te sien wanneer ‘n karakter linkshandig is nie en om dan uit te roep: “Een van ons! Een van ons!” As jy, soos ek, linkshandig is, sal jy presies weet wat ek bedoel.

Die verhaal van Ehud kom wel uit Rigters 3, maar sal goed inpas by die plot van ‘n aksiefilm, en dan is die held op die koop toe linkshandig.

In vandag se gedeelte lees ons dat Israel onder die heerskappy van die verdrukker, Eglon, die koning van die Moabiete, was. Die Israeliete het die Here om hulp geroep. Die Moabiete was afgodaanbidders wat verkeerd gedoen het in die oë van die Here. Die Here het vir Ehud met sy swaard wat ‘n gomed (sowat 45 cm) lank was, gestuur om die koning te gaan vermoor en God se volk van sy oorheersing te bevry.

Dit het saak gemaak dat Ehud linkshandig was, want hy kon sy swaard aan sy regterheup versteek waar niemand dit verwag het nie. Linkshandigheid is verder ook belangrik omdat die linkerkant van die liggaam dikwels met misleiding of duisternis geassosieer word. Dit is ‘n taktiese voordeel in ‘n oorlog waar die meerderheid gewoonlik regshandig is, en dit is in hierdie geval ook ‘n simbool dat die linkshandige persoon buite die aanvaarbare kulturele en sosiale norme van die leierskap van antieke Israel was.

Ehud moes ook ‘n gladde tong gehad het, want toe hy vir die koning vertel dat hy vir hom ‘n “geheime boodskap” het (Rigters 3:19), het al die koning se diensknegte uitgegaan en Ehud alleen by die koning gelos. Ehud se “geheime boodskap” was die swaard wat hy gebring het – en die “spesiale aflewering” was ‘n steek in die maag van die oorgewig koning wat tot sy dood gelei het (daar is ‘n besondere beskrywing hiervan in Rigters 3:20-23).

Ehud het toe die deur na die bovertrek gesluit om die wagte uit te hou en hy het toe vinnig weggeglip. Met sy terugkeer na Israel het hy hulle gelei om hulle vyande, die Moabiete, te oorwin.

Die bevryding van die Israeliete van hulle onderdrukkers is begin deur ‘n linkshandige man wat God se wil gedoen het.

Gebed: Here, ons is na u beeld geskape en sommige van ons is regshandig, linkshandig of selfs beide regs- en linkshandig. U kan elkeen van ons gebruik. Help ons om u wil te soek en om u getroue en gehoorsame diensknegte te wees. Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen