Barak en Debora - 3 Augustus 2021

Deur Xanthe Hancox

Gister het ons na die geloofshelde van Hebreërs 11 gekyk. Miskien wonder jy ook hoekom Barak, in stede van Debora, op die lys ingesluit is. Hy was na alles traag om sonder Debora te gaan veg, miskien weens ‘n gebrek aan geloof.

Barak het genoeg rede gehad om bang te wees. Die vyand het 900 strydwaens gehad! Die Ou Testamentiese profete en rigters het egter ‘n groot aandeel in die geveg gehad. Hulle het die troepe opgeroep en geïnspireer. Barak se versoek dat Debora, die profetes, hom moet vergesel was dus heel verstaanbaar.

Dit beantwoord nog nie die vraag hoekom Barak in plaas van Debora in Hebreërs 11 as ‘n geloofsheld genoem word nie. Ragab, die prostituut, word immers vermeld, so hoekom word ‘n sterk vrou soos Debora, ‘n rigter en profetes, geïgnoreer? Ons weet nie verseker nie, maar navorsers dink dit het moontlik iets te doen om aanklank te vind by die oorspronklike Joodse lesers van Hebreërs wat ‘n ander siening gehad het van wat vroue behoort te doen.

Maar daar is lesse te leer van Barak, die geloofsheld. Hy het Debora beslis vertrou. Hy het ook geweet dat hy die Here aan sy kant nodig het, en dat Debora oor die gawe van profesie beskik het. Debora kon dinge met haar geestesoog sien wat Barak nie kon sien nie. Dit het sin gemaak om Debora by hom te hê wanneer sy leër teen ‘n gedugte vyand te staan kom. Toe Debora hom daaraan herinner dat die eer vir hierdie geveg ‘n vrou gaan toekom, het dit nie vir Barak saak gemaak nie. Dit het nie vir hom oor eer gegaan nie, maar oor dit wat die Here wou hê hy moes doen en hy het geweet dat hy beter sou vaar met Debora aan sy sy.

Help jy diegene om jou? Is hulle laste ligter omdat jy in die omtrek is? Daar is geen groter vreugde as om mekaar op te bou en te help sodat ons die beste moontlik kan wees nie.

Gebed: Hemelse Vader, dankie vir die voorbeeld van Barak en Debora. Help my om die gawes te erken van diegene wat U in my lewe bring om my te ondersteun. Help my ook om ander te ondersteun. In Jesus se Naam. Amen