Goedheid en liefde vir altyd - 30 Julie 2021

Deur Ewald Schmidt

Ons lewe in baie uitdagende tye tydens hierdie Covid pandemie. Dit het ons al baie bekommerd gemaak. Sommige van ons het diep hartseer beleef, met familie of vriende wat gesterf het. In ons bekommernis soek ons na die Here se teenwoordigheid. Daar vind ons ons hoop.

Dawid het die Here as sy Herder geken en gevolg al die dae van sy lewe. Soms was dit groen weivelde, soms donker dieptes. As hy dan kyk na die pad wat voor hom lê is daar een vaste sekerheid wat hoop gee. Die Here se goedheid en liefde sal vir altyd by hom wees. God self deel dit uit – Hy is met ons vir die res van die ewigheid. Wanneer ons aardse reis dan klaarmaak, dan word ons, die kinders van die Here, teruggeneem na ons Vader se huis, tot in lengte van dae. Ons weet reeds wat ons eindbestemming is. Jesus het dit gesê in Johannes 14:2 dat daar baie woonplek in sy Vader se huis is, wat Hy gereed gaan maak het. Omdat ons eindbestemming bekend is, het ons altyd hoop. Die reis mag moeilik wees, maar die Vader se huis wag, daar sal ons rus vind.

In 1 Konings 2:2-3 is Dawid se einde naby. Hy roep sy seun Salomo, wat hom gaan opvolg, en sê vir hom: ““Noudat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos ‘n man optree. Hou jou aan wat die Here jou God jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings en sy verordenings soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan.” Dit was Dawid se nalatenskap. Hy het enduit getrou die Here gedien. Hy het baie foute gemaak langs die pad, maar elke keer met opregte hart weer teruggekeer na die Here toe. Hy het baie geval, maar elke keer weer opgestaan.

Die skaapwagtertjie het ‘n magtige koning geword. Die Here het hom ‘n uitnemende lewe laat lei. Die gevolge van sy lewe word vir die res van die ewigheid gevier. Want God het ‘n belofte aan Dawid gemaak. En die gevolg? Matteus 1:1 “Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid …”

Gebed: Dankie Here, dat U vir iemand soos Dawid op die naam kon roep, en deur hom ‘n groot impak op die wêreld se geskiedenis gemaak het. Dankie dat ons so baie uit Dawid se lewe kon leer. Dikwels hoe om dinge nie te doen nie. Maar altyd: om U met passie en volharding tot die einde te dien. Om elke keer weer op te staan wanneer ons val langs die lewenspad. Dankie dat ons saam met Dawid ontdek dat ons ‘n Goeie Herder het, wat ons lei, al ons dae, tot ons by die huis van die Here tuiskom. Amen