Heilige Gees krag om te getuig - 11 Mei 2021

Deur Carina Francke

Bybelteks(te)

Die woord “krag” sneller by my beelde van stormwater, ‘n kragtige V8-enjin, die skok-aksie van ‘n elektriese veiligheidshek of die brute krag van ‘n gewigopteller. Maar hoe beskryf ‘n mens die krag van die Heilige Gees? Hoe lyk die krag wat Hy aan ons gee? En wat maak ons daarmee?

Die woord wat vanuit die grondtaal met krag vertaal is, is dunamis. Dit herinner aan “dinamiek” en “dinamiet” en spreek van krag wat nie bedoel is om weggesteek te word nie, maar wat verandering bring.

In die vorige dagstuk (10 Mei) het ons klem gelê op die hoorbare en sigbare wondergebeure wat gepaardgegaan het toe gelowiges gedoop word in die Heilige Gees. Vandag fokus ons op die vrymoedigheid van die gelowiges wat na die doping in die Heilige Gees, spontaan oor die grootheid van God begin praat het. Hulle tonge het as’t ware losgekom en hulle vrymoedigheid om teenoor mense te getuig, het bevestig: die Heilige Gees gee krag; die dunamis krag bring verandering.

Sien jy wat hier gebeur? Hulle moes eers die krag van die Heilige Gees ontvang (v8) voordat hulle Jesus se opdrag van: “Julle sal my getuies wees”, kon aandurf. Dit is net die krag van die Heilige Gees wat die Kerk in staat stel om effektief sy taak as getuies te vervul en om onbeskaamd te verkondig dat Jesus die Seun van God is.

Kom ons gebruik die gebeure na Jesus se kruisiging as voorbeeld. Al sy dissipels het uit vrees vir die Jode gaan wegkruip. Sou jy nie ook nie? Hoe kan bang en bevreesde mense die wêreld ingaan en effektief oor Hom getuig? ‘n Byna onmoontlike taak. Net die krag van die Heilige Gees stel jou daartoe in staat. Sy krag in jou, sneller die vermoë, die onverskrokkenheid (boldness), vrymoedigheid, doeltreffendheid, insig en outoriteit, om as sy gestuurde, onbeskaamd te getuig dat Jesus Christus, die enigste Verlosser is.

En vir ingeval jy wonder: die krag van die Heilige Gees werk in, en vanuit ons innerlike geesmens. Daardie deel wat nuutgemaak is deur ons wedergeboorte en wat deur die Gees beheer moet word.

Gebed: Hemelse Vader, my hart loop oor van dankbaarheid vir die immer teenwoordige krag van die Heilige Gees in my lewe. As traagheid om u getuie te wees, aan my deur kom klop, maak my geestesoor oop om die klank van Geeskrag weer te hoor. Amen