Die Heilige Gees – die derde persoon in die Godheid - 3 Mei 2021

Deur Carina Francke

Op 23 Mei 2021, vier gelowiges Pinkster – ‘n gebeure waar Jesus se belofte van die Heilige Gees, as gawe aan gelowiges, vervul is. Vir so baie mense is die Heilige Gees egter ‘n vreemdheid, ‘n onverstaanbaarheid. Hy is die derde Persoon in die Drie-eenheid. En is intens betrokke in gelowiges se lewe. Is jy ontvanklik om te hoor wat die Woord te sê het oor die Heilige Gees se rol in menselewens? In jou lewe?

‘n Drie-eenheid? Drie Persone in een? In Gees en Waarheid, ‘n boek wat handel oor die Heilige Gees, werp dr Isak Burger, lig op hierdie onderwerp. “Wanneer ons oor die Heilige Gees praat, praat ons oor God. Die Heilige Gees is die derde Persoon in die Goddelike Drie-eenheid. Hierdie onbeskryflike Een, Skepper en God, ontmoet ons in die Skrif as Vader, Seun en Heilige Gees.” Dit is ‘n onskeibare eenheid, en tog onderskeibaar. Die Heilige Gees is die Gees van die Vader én van die Seun en gee uitdrukking aan die eenheid tussen Vader en Seun. Hy is saam met die Vader en die Seun ewig God.

Met Jesus se doop word hierdie waarheid sigbaar openbaar. Lees weer die teksvers. Sien jy dit raak? Die Vader praat, die Seun klim op uit die water en sien hoe die Heilige Gees uit ‘n oopgeskeurde hemel in die vorm van ‘n duif op Hom neerdaal. Hierdie Drie gee erkenning aan mekaar, is onskeibaar Een, en tog onderskeibaar in Persoon. Dié wondergebeure vind steeds weerklank in die hart van elke gelowige wat nou is, en nog sal word.

Dalk wonder jy: “Is die Heilige Gees dan ‘n duif?” Nee! Jy moet onthou dat die Heilige Gees onsigbaar is. Die Bybel gebruik verskillende simbole, soos onder andere ‘n duif, die wind, water, olie, wolk, vuur en selfs ‘n seël, om ons te help om die Hom beter te ken en sy werk te verstaan.

Sy hooftaak is:

  • Hy getuig van Jesus (Johannes 15:26) en Hy verheerlik Jesus (Johannes 16:14)
  • Hy kom maak huis in en by die gelowige. (Johannes 14:17) Vanuit hierdie posisie lei Hy ons (die gelowige) in die hele waarheid (Johannes 16:13) en gee genadegawes waarmee ons mense kan toerus om op hulle beurt te dien. Dit beteken dat ons bedienaars word van die veelvoudige of verskeie vorme van God se genade. (1 Petrus 4:10-11)

Opsommend kan ons sê dat die Heilige Gees ‘n persoonlike, lewende en vrugtevolle verhouding tussen ‘n gelowige en God moontlik maak.

Sonder die Heilige Gees se betrokkenheid in menselewens, is eenheid en raakleef verhoudinge op alle vlakke net wensdenkery.

Gebed: Onse hemelse Vader, dankie dat die Heilige Gees 24/7 teenwoordig is in die lewe van ‘n feilbare mens soos ek. Open my “gees-ore” om duidelik te onderskei tussen die Heilige Gees se stem en die ander stemme wat my wil verwar. Amen