Leef met blydskap, kragtig en vry - 30 April 2021

Deur Xanthe Hancox

Ons het die afgelope maand gereflekteer oor hoe ons leef met die blydskap, krag en vryheid wat ons as Christene deur die Paasgebeure ontvang.

Alhoewel die gevolge van sonde steeds skade aan ons wêreld doen, kan ons elke dag leef met vertroue en hoop en met die wete dat God ons liefhet en ons nooit sal verlaat nie. Sy liefde is volmaak, waar en goed. Ons volhard in ons stryd en beproewings terwyl ons op die Here steun, en deur die Heilige Gees groei ons in ons verhouding met Hom. Terwyl ons worstel met al die probleme en spanning in ons wêreld, lei Hy ons deur sy liefde en genade.

En selfs al sien ons met verwagting uit dat Christus gou weer sal kom, wil ons met die blydskap, krag en vryheid leef wat die opstanding ons bring. Christus se opdrag aan diegene wat eerste van sy opstanding kon getuig, is steeds waar vir diegene wat vandag in sy opstanding glo:”… gaan sê vir sy dissipels, ‘Hy is opgewek uit die dood!” (Matteus 28:7,19)

Onthou met blydskap “Christus het opgestaan! Hy het waarlik opgestaan!” Laat ons die Here dank en prys vir alles wat Hy vir ons gedoen het: “Aan die enigste God, ons Verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag – van voor alle tye, en ook nou, en tot in alle ewigheid. Amen.” (Judas 1:25)

Gebed: Almagtige God, ons prys U vir u oorwinning oor die sonde en die dood, en ons dank U vir u liefde. Gee dat ons elke dag in blydskap, met die krag en in die vryheid van Jesus se opstanding sal leef. Ons bid dit in sy Naam. Amen