Vry om doelgerig te wees - 29 April 2021

Deur Xanthe Hancox

Jesus se besluit om deur Samaria te gaan, was buitengewoon. Wanneer Johannes sê dat Hy deur Samaria moes gaan, beteken dit nie dat daar nie ‘n ander roete was nie. Dit was die kortste en mees direkte pad na Galilea, maar die Fariseërs het die langer pad deur Perea verkies, sodat hulle nie met die streek en die Samaritane in aanraking hoef te kom nie.

Maar Jesus het met ‘n doel deur Samaria gegaan.

Hy het geweet dat Hy ‘n taak het om te verrig. Hy moes buite die aanvaarde kulturele en tradisionele norme optree om genade en die ewige lewe aan ‘n Samaritaanse vrou te bring en sy het op haar beurt die goeie nuus aan haar hele dorp vertel. (sien Johannes 4:27-32)

‘n Lewe in die vryheid van die opstanding laat ons toe om doelgerig te wees. Jesus se dood en opstanding het ons verhouding met God herstel en ons kan in volle gemeenskap met Hom leef.

Wanneer ons in gemeenskap met God leef, bid ons en luister ons na die Heilige Gees wat ons nuut maak en krag gee om, soos Christus, uit te gaan en doelgerig te leef. Ons moet mekaar onderdanig wees, mekaar aanvaar en genade aan almal bewys, ook aan diegene buite ons gewone gemaksone – selfs aan diegene wat ons vyande is.

Mag die vryheid en genade wat jy in Jesus het, jou vandag krag gee om dit ook met ander te deel.

Gebed: Jesus, ons is so dankbaar dat U met ‘n doel ‘n mens geword en onder ons kom woon het. Gee asseblief dat ons U voorbeeld sal volg en ander lief sal hê soos U ons liefhet. Amen