Vryheid deur die opstanding - 20 April 2021

Deur Xanthe Hancox

Baie van die apostel Paulus se briewe aan die eerste gemeentes beskryf probleme waarmee die kerk geworstel het.

Gister het ek geskryf oor die probleme van die gemeente in Korinthe, en in vandag se teksvers berispe Paulus die Galasiërs omdat hulle in reëls en regulasies vasgevang was. Dit uitvoer van die wet tot op die letter was vir hulle van groot belang met die gevolg dat hulle so wetties en veroordelend geraak het dat dit belangriker geword het as hulle begeerte om in die liefde van Jesus te leef en dit met ander te deel.

Paulus het hierdie brief geskryf om te sê dat dit nie die manier is hoe die lewe binne die gemeente behoort te wees nie.

‘n Lewe van verpligtinge en vereistes en ‘n poging om voortdurend aan die verwagtinge van ander te voldoen, is ‘n swaar las – selfs al is die verpligtinge en verwagtinge met goeie bedoelings. ‘n Vreugdevolle lewe in die opgestane Christus maak ons vry sodat ons met liefde vir God en ons naaste kan leef, eerder as om gebuk te gaan onder die las van ‘n stel gekompliseerde reëls.

Met die Woord van God en die Gees van Christus wat ons lei, moet ons daarna streef om deur genade en in liefde in die Naam van Jesus te leef en sy voorbeeld na te volg.

Vir die res van die maand gaan ons nadink oor hoe ‘n lewe in die vryheid van Jesus Christus daaruit sien. Deur hierdie vryheid word ons bevry van die gevolge van die sonde en die dood sodat ons kan leef soos God wil hê ons moet leef. “Vryheid is waarvoor Christus ons bevry het!”

Gebed: Here, u genade het ons vrygemaak. Dankie vir hierdie groot geskenk! Gee dat ons die gawe van vryheid wat U ons in Christus gee, sal aanvaar en dit ook vrylik aan ander sal gee. Amen