Die krag van liefde - 19 April 2021

Deur Xanthe Hancox

ie Christene in Korinthe het gesukkel om met mekaar klaar te kom. Onder die magdom probleme in die gemeente van Korinthe, was onder andere die lidmate wat aanspraak gemaak het op geestelike meerderwaardigheid, mekaar in die howe vervolg en die Nagmaal misbruik het.

Dit is nogal ‘n verligting om te weet dat ons hedendaagse kerkpolitiek niks nuut is nie!

So hoe kan hierdie mense met ‘n geskiedenis van onmin ooit leer om met mekaar klaar te kom? Deur, soos die apostel Paulus in 1 Korinthiërs 13 verduidelik, mekaar lief te hê.

Die liefde waarna Paulus hier verwys is “agape” – ‘n verbintenis om ‘n ander persoon te koester en te onderhou. Dit is die woord wat gebruik word om God se liefde te beskryf. Dit is nie ‘n gevoel of ‘n konneksie nie. Dit is ‘n besluit wat jy neem om vir iemand anders om te gee, met sorg en bedagsaamheid te behandel en altyd in die beste belang van die ander persoon op te tree.

Dit is wat liefde is en dit is waarvan Paulus praat.

Hierdie soort liefde is slegs moontlik as jy God liefhet. Daar is twee belangrike gebooie. Die eerste is om die Here jou God met jou hele hart lief te hê. Die tweede is om jou naaste lief te hê soos jouself. (Matteus 22:37-39). Ons probeer soms om hierdie twee om te draai. Baie van ons probeer om ons naaste lief te hê sonder dat ons God liefhet. Dit is onmoontlik om dit te doen.

Deur sy lyding en dood aan die kruis, en “toe ons nog vyande was” (Romeine 5:10) die prys vir ons sonde te betaal, het Jesus God se ware karakter van liefde geopenbaar. Deur die krag van die opstanding gee God aan ons die geleentheid om in die genadegawes te deel wat Christus se offer aan die kruis ons bied: die gawes van vergifnis, versoening, beskerming, geregtigheid en waarheid. Mag hierdie gawes van liefde elke dag in ons na vore kom.

Gebed: Here, ten spyte van alles wat ons aan U gedoen het, het U ons lief. Vul ons met die krag om u liefde met ander te deel. Amen