Die moederhart van Jesus - 10 Maart 2021

Deur Louise Gevers

Hou jy nie ook van die prentjie van ‘n pasgebore babatjie wat sy eerste asemteue neem – met sy opgefrommelde gesiggie, rooi van die huil en met ‘n gekreukelde velletjie? Ek hou daarvan. Die geboorte van ‘n baba was lewensveranderend vir my en ek word steeds diep geroer wanneer ek na foto’s of films van hierdie wonderwerkies kyk. Miskien bring dit iets terug van daardie ongelooflike onmiddellike gevoel van teerheid en vurige liefde vir daardie kleintjie wat ek nog nooit voorheen gesien het nie, en wat in my hart sal bly en my persepsie van die mens vir altyd verander het.

Was Jesus se persepsie enigsins anders van die mense wat die boodskappers doodgemaak het wat God gestuur het om hulle te help, en Hom, God se enigste Seun, nie eers vertrou het nie? Sy teer gevoel vir Jerusalem word uitgedruk deur die illustrasie van ‘n hen wat haar kuikens veilig onder haar vlerke bymekaar maak om hulle te beskerm en dit weerspieël sy liefde en sorg vir Israel, veel groter as die wat enige moeder ooit vir haar kinders kan hê. Hy smag na ‘n geestelike herlewing vir al die mense van Jerusalem.

Sy tasbare angs en onsteltenis word in vandag se teksvers uitgedruk in die woorde “maar julle wou nie”. Stel jou voor, jy weet dat jy die krag oor lewe en dood het en jy is selfs gewillig om vir hierdie mense te sterf, maar hulle trots en opstandigheid het hulle harte so verhard dat hulle jou leringe en pleidooie om vrede met God te maak en gered te word, ignoreer.

Sal ons anders op Jesus reageer?

Jesus is “die opstanding en die lewe. Wie in [Hom] glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in [Hom] glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie.” (Johannes 11:25-26)

God gee aan ons lewe op aarde en Hy maak dit vir ons moontlik om deur sy Seun ewige lewe by Hom te hê. Jesus maak deur sy offer aan die kruis dit vir alle mense moontlik om vrede met God te maak. Ons het die keuse om Hom te volg en van Hom te leer, of ons kan sy belangrikheid vir ons lewens ignoreer. Hoe ons leef en wat ons doen met wat Hy aan ons gee, is egter van belang.

Daar is baie godsdienste maar slegs Jesus is “die weg en die waarheid en die lewe” en “niemand kom na die Vader toe behalwe deur [Hom] nie”. (Johannes 14:6) God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is my helper, ek ken geen vrees nie: wat kan ‘n mens aan my doen?” (Hebreërs 13:5-6)

‘n Moeder kan probeer om haar kinders teen gevaar te beskerm, maar slegs Jesus kan hulle vir die ewigheid beskerm en red.

Gebed: Here Jesus, verwyder asseblief alle opstand en trots wat my hart verhard en maak dat ek dit wat U my leer, ignoreer en wat veroorsaak dat u genesings en wonderwerke my ongemaklik laat voel instede van om my daarin te verbly. Laat my asseblief besef hoe nodig ek U het. Amen