Jesus herstel waardigheid - 8 Maart 2021

Deur Louise Gevers

Die harmonie in die Tuin van Eden het uitmekaar gespat toe Eva deur die duiwel verlei is en sy die verbode vrug met Adam gedeel het. Sonde het die wêreld binnegekom wat vir altyd menswaardigheid, asook die mens se persepsie van wysheid, beїnvloed het.

Vroue is nie altyd regverdig, of met liefde en waardigheid behandel nie. Die koms van Christus het egter verlossing vir almal in die wêreld gebring. Hy het deur sy interaksie met vroue hulle tot ‘n nuwe vlak verhoog. Ons leef in ‘n tyd waar vroue in ons samelewing baie meer bemagtig is as hulle moeders voor hulle, want God se liefde maak alles moontlik.

God word nooit deur sonde beїnvloed nie en Hy is verhewe bo vooroordeel. Hy kies vroue uit vir ‘n spesifieke doel, soos die geval is met mans, en Hy rus hulle toe met wysheid, geloof, dapperheid en, bo alles oorwinning, om suksevol te wees in die take wat hulle moet deurwerk om hulle merk in die geskiedenis te maak.

Vroue soos Ester (Ester 1-10). Abigajil (1 Samuel 25:2-33) en Jael (Rigters 4:17-22) is maar net ‘n paar van die kleurvolle karakters vol geloof en dapperheid waarvan ons lees en wie se verhale ons inspireer. Elkeen is ‘n bewys van hoe God se toerusting haar in staat gestel het om die kompleksiteit van haar omstandighede te oorkom. Neem in ag dat die Bybel begin met Eva wat in Genesis verslaan is en eindig in Openbaring met die oorwinnende bruid van Christus, die Kerk.

Jesus se hart vir vroue is baie duidelik deur sy interaksie met hulle tydens sy lewe en bediening op aarde. Daar is pragtige voorbeelde van vroue wat deur, en soms ondanks hulle omstandighede, op Hom vertrou het omdat hulle in sy goedheid en krag geglo en in sy liefde en genade vertrou het.

Terwyl ek skryf, lê daar hier op my lessenaar ‘n voorkopie van die African Women Devotional Bible. Dit is ‘n eerste aanbieding van vroue regoor Afrika, vir vroue in Afrika, wat vandag, 8 Maart, internasionale Vrouedag, bekendgestel word. Dié Bybel word verryk deur notas, dagstukkies en leesplanne en is ontwerp om alle vroue toe te rus, te inspireer en te bemoedig – ‘n kosbare huldeblyk van wat God in sy genade deur vroue wat in Hom glo, kan bereik – iets kosbaar waarvan die waarde nooit verlore sal gaan nie.

Gebed: Here Jesus, U ontmoet almal wat nederig tot U nader en ‘n behoefte aan u genade het. U tere liefde verdryf ons onwaardigheid en skenk aan ons waardigheid en hoop sodat ons, soos U op aarde, “in guns by God” kan toeneem. Amen