Wanneer Jesus roep - 5 Maart 2021

Deur Louise Gevers

Belasting is nog altyd ‘n teer sakie en dit was geensins anders in Jesus se tyd nie. In Palestina was die tollenaars (belastinggaarders) in ‘n klas van hulle eie. Hulle is om twee redes verag, eerstens as verraaiers omdat hulle met die Romeinse onderdrukkers saamgewerk het, en ook omdat hulle swendelaars was wat vir eie gewin die Israeliete bedrieg het en meer belasting as wat verskuldig was, ingevorder het. Matteus was omtrent so gewild onder die mense as wat ons oudpresident tans is.

Die boodskap wat Jesus van die begin af gepreek het was: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande.” (Matteus 4:17) Waar Hy ookal gegaan het, het Hy “die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes … gesond gemaak.” (Matteus 4:24) Die gevolg was dat groot skares Hom oral gevolg het, hulle siekes na Hom toe gebring het en ook byeengekom het om na sy lering te luister.

Daar bestaan geen twyfel dat Matteus bewus was van Jesus se kragtige lering nie en van sy reputasie dat Hy wonderwerke kon doen, maar oor wat Matteus gedink het toe Hy Jesus se woorde gehoor het, kan ons maar net wonder. Miskien was hy in ‘n toenemende mate bewus van sy sonde en nie langer trots oor hoe hy geleef het nie en daarom het hy nie vir een oomblik getwyfel om Jesus se uitnodiging te aanvaar nie. Hy het onmiddellik opgestaan om Jesus te volg en sy skande en skuld agtergelaat.

Om op Jesus se roepstem te reageer, is ‘n lewensveranderende oomblik met ewige gevolge.

Jesus se roepstem is eenvoudig wanneer ons verstaan dat Hy “nie gekom [het] om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars.” (Matteus 9:13). “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. (Matteus 9:12) Wanneer ons besef dat niemand perfek is nie, en dat ons oor ons eie sonde, basies in dieselfde eksklusiewe klas as die tollenaars is, kan ons dankbaar wees dat Hy ons aanvaar vir wie ons is, en al ons laste aan Hom oorgee: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” (Matteus 11:28)

Jesus het op die regte oomblik na Matteus toe gekom en hom aanvaar vir wie hy was. Hy het hom vrygemaak om ‘n nuwe lewe van vrede en versoening met God te ervaar. Jesus doen dieselfde vir ons. Soos Matteus, moet ons nie langer trots wees op ons sondige natuur en oppervlakkige leefstyl nie, maar moet ons volkome glo dat slegs Jesus die krag het om ons te roep en ons lewens te verander.

Jesus roep ons om van onsself te vergeet en op Hom te fokus: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg. (Lukas 9:23) Wanneer ons ons aan Hom oorgee, gee Hy aan ons nuwe krag en nuwe hoop om Hom te volg.

Gebed: Here Jesus, ons weet dat ons sondaars is, maar dat U ons kan verlos want U het gesterf om ons van ons sondes vry te maak. Help ons om asseblief u ewigheidswaardes aan te neem en met die hulp van u Gees skoon en vrugbare lewens in u Naam te leef. Amen