Hoekom Jesus? - 3 Maart 2021

Deur Louise Gevers

‘n God wat nie toeganklik is en nie in sy skepping belangstel nie, of ‘n god wat nie God is nie, sal nooit ‘n impak ten goede op die wêreld kan maak of in sy behoeftes kan voorsien nie. ‘n God wat ver en kragteloos is, kan nooit genesing, hoop of kameraadskap bied aan iemand wat in pyn is nie, of krag gee aan ‘n persoon wat ‘n moeilike tyd beleef nie; of vergifnis skenk aan iemand wat deur sonde gebreek is en dan oorvloedige vreugde gee deur daardie las te verlig, te genees en gebede te verhoor.

Jesus is uniek. Hy is die Opperwese in beheer van alles wat geskape is, maar tog het Hy die sigbare uitdrukking van God se liefde vir die wêreld geword. Tasbaar in sy gewilligheid om met die vreugde en pyn van die mensdom te identifiseer, ‘n verskriklike dood te sterf om versoening tussen God en mens te bring, en om die Hoëpriester te wees wat vir altyd namens die wêreld sal intree: “Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie” (Hebreërs 4:15)

Jesus het hier op aarde geleef en beleef wat ons daagliks beleef. Hy het liefde gegee en ontvang. Hy het blydskap, pyn en hartseer geken. Hy het dit geniet om saam met sy vriende te eet en te drink, maar Hy was ‘n vriend met begrip en wat die waarheid met diegene by Hom gedeel het.

Hy het die krag van God bewys deur mense van alle siektes te genees en hulle met gesag oor die koninkryk van God onderrig. Jesus bied aan ons ‘n persoonlike verhouding met die enigste God wat gewillig was om vir ons te sterf en ‘n “vir altyd Vriend” te wees. Hy bied aan ons ‘n nuwe, vol lewe vry van sonde en die vreugde van ewige lewe vir diegene wat in Hom glo. (Lees Johannes 3:16)

Jesus het God se groot taak vervul om “alles op die aarde en in die hemel met Homself [te] versoen”, en “deur die bloed van sy Seun aan die kruis … die vrede [te[ herstel”, iets wat geen ander god die krag het om te doen nie.

‘n Kort Engelse artikel, One Solitary Life, waarvan die skrywer onbekend is, gee ‘n eenvoudige kronologiese opsomming van die gebeure in Jesus se lewe. Die skrywer maak die volgende besondere opmerking oor Jesus: “He never did one of the things that usually accompany greatness. Yet all the armies that ever marched, and all the governments that ever sat, and all the kings that ever reigned, have not affected life upon this earth as powerfully as that One Solitary Life.”

Hoekom Jesus? Hy is onvergelykbaar.

Gebed: Vader, U het ons “uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van [u] Seun …” deur wie “ons die verlossing verkry .. ” (Kolossense 1:13-14) Dankie dat U vir ons omgee, ons sondes vergewe, ons hoop gee en deur Jesus ‘n verhouding met U moontlik maak. Amen