Onbeskryfbare hoop - 20 Augustus 2020

Deur Xanthe Hancox

“Bid gedurig,” sê Paulus in 1 Tessalonisense 5:17, en in Jakobus 5:16 word ons daaraan herinner dat “die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Die meeste van ons glo dit, maar wat nou as jy daardie punt bereik waar jy eenvoudig nie kan bid nie?

Miskien het jy geen energie om te bid nie. Miskien het die lewe jou so ‘n gevoelige slag toegedien dat jy nie eers kan praat nie, laat staan nog bid. Soms is daar so baie pyn, of die depressie is te diep. Dit is te moeilik om om ons hoop te verwoord en om te bid lyk onmoontlik te wees.

Dank die Here dat Hy by ons is, selfs al kan ons nie bid nie. Paulus herinner ons daaraan dat die Heilige Gees, wat weet wat in ons lewe aangaan, sal dan vir ons oorneem. Omdat Jesus een van ons geword het, kan ons verseker wees dat ons ‘n Hoëpriester het wat weet waarvoor ons hoop en wat medelye met ons swakhede het. (Hebreërs 4:15) Selfs in ons desperaatste oomblikke voorsien die Here vir ons.

Dit is hoekoms ons dankbaar moet wees vir hierdie belofte: “ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.” God die Heilige Gees verlang die beste vir ons en God se koninkryk. Die Gees bid namens ons, Hy tree vir ons in op ‘n manier wat nie met woorde gesê kan word nie. God weet wat ons nodig het, Hy gee om vir ons en voorsien wat die beste vir ons is.

Selfs wanneer dit moeilik is om te bid, kan ons verseker wees dat die Gees namens ons bid. Ons kan leef in die hoop dat God, deur sy Gees, sy perfekte wil vir ons lewe sal laat geskied.

Gebed: Heilige Gees, bid vir ons. Ons het nie altyd die woorde vir dit wat ons benodig nie, maar ons vertrou dat U weet wat ons nodig het. U koninkryk kom, o Heer, en u wil geskied. Amen