Hy kan ... – Dag 13

Hy wil met jou praat

In reaksie op gister se dagstuk, het ʼn leser die volgende vraag gevra: “Ek verstaan die belangrikheid om die Bybel te lees, maar wat as ek sukkel om te bid? Dit voel kompleet asof daar ʼn blokkasie is. Kan jy help asseblief?”

Dink vir ʼn oomblik aan ʼn rivier. Alhoewel die water aanvanklik vinnig vloei, gebeur dit dat takke, blare, grond en selfs klippe meegesleur kan word. Sodra die water ʼn nouer gedeelte in die rivierbedding bereik, veroorsaak die opgehoopte puin ʼn blokkasie wat die water nie net stadiger laat vloei nie; dit kan die water selfs heeltemal tot stilstand bring.

In ons lewens kan die vloei van die Heilige Gees met die water in die rivierbedding vergelyk word. Soms hoor ons God se stem duidelik. Ander kere sukkel ons — weens blokkasies in ons lewens. Blokkasies kom in die vorm van bitterheid, ʼn onvergewensgesindheid, trots, doelbewuste sonde wat ons nie bely nie, ongehoorsaamheid aan ʼn opdrag van God of selfs rebellie teenoor God. Hierdie blokkasies beroof ons van ons vrymoedigheid om met God te praat — ook om die Heilige Gees se stem te hoor.

Daar is egter genade en vergifnis wanneer ons hierdie blokkasies identifiseer, bely en daarvan wegdraai. In 2 Kronieke 7:14-15 sê God: “ … en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.” Ook in Jeremia 33:3 sê God: “Roep My aan, Ek sal jou antwoord.” En in 2 Kronieke 16:9: “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.”

God wil met ons praat — en Hy wil ons lei om die “takke, blare, grond en klippe” in ons lewens te identifiseer wat tussen ons en Hom staan sodat ons sy stem duidelik kan hoor. Kom ons gee Hom ʼn kans. Ons mag dalk selfs verstom staan oor hoe helder en duidelik sy stem wel kan wees sodra ons die puin verwyder. Sterkte.

Opdrag vir die dag: Vat ʼn pen en papier en gaan sit met ʼn oop hart voor God. Vra Hom om jou te wys of daar iets is wat ʼn blokkasie tussen jou en Hom veroorsaak. Skryf dit neer. Bely dit en kies om daarvan weg te draai.