Gebed – Dag 7

Op Christus se gebedslys

Besef jy dat jy lank reeds voor jou geboorte al op Christus se gebedslys was? Ongelooflik, maar waar! Hoe so? In die week voordat Jesus gekruisig is, was Hy voortdurend in gesprek met die Vader oor wat Hy bereik het gedurende sy tyd op aarde. En nou het Hy sy opdrag voltooi. Hy het die Woord aan die wêreld gebring en was dus gereed om terug te keer vanwaar Hy gekom het.

Tog is Hy diep besorg oor sy volgelinge wat agterbly in die wêreld, en in sy gesprek met God, voordat Hy terugkeer na sy vaderhuis, bid Hy met diepe erns dat God oor hulle sal waak. Daarna bid Hy vir jou, my en almal wat nog tot geloof sou kom deur die getuienis van die eerste dissipels. Hy bid dat ons een met Hom en alle gelowiges tot in die verre toekoms sal wees.

Hoe wonderlik is dit dat God ons alreeds in sy gedagtes gehad het nog voordat ons gebore is. En dat Christus ons reeds aan God opgedra het. Ongelooflik? Nee, net God se versiende en allesomvattende genade.