Die rol van bome in die Bybel – Dag 17

Die wingerdstok — gesnoei deur die Woord van God

As jy tuinmaak geniet, sal jy weet hoe belangrik dit is om te snoei. Wat die wingerdstok betref, is dit absoluut noodsaaklik dat dit gesnoei moet word. ʼn Wingerdboer sal jou kan vertel dat slegs die nuwe lote aan die wingerdstok druiwe sal dra, en dat dit noodsaaklik is om die wingerd te snoei ten einde goeie kwaliteit druiwe te verseker.

Soos dit nodig is vir die wingerdboer om die wingerd te snoei, so is dit nodig vir ons Hemelse Vader om ons te “snoei” sodat ons kwaliteit vrugte kan dra. Hy vind ʼn loot wat vrugte dra en hy snoei dit reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Die Here sny die siek en dooie hout uit ons lewens.

Die Woord van God is die snoeiskêr wat Hy gebruik om ons te snoei. Ons lees meer hieroor in Hebreërs 4:12: “Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.” Snoei is ook nie iets wat net een keer gebeur nie — dit gebeur jaar na jaar.

Het jy onlangs die pynlike snoeiproses ervaar? Die Here werk daaraan om alles in ons lewens wat ons verhoed om soos Christus te wees, te verwyder. Noukeurig sny hy die griewe, bitterheid, woede, selfsugtigheid, selfgerigtheid en arrogansie uit ons lewens, om plek te maak vir liefde, vreugde, minsaamheid, getrouheid en selfbeheersing sodat ons kan groei en floreer.