Die rol van bome in die Bybel – Dag 12

Die eikeboom — trots kom tot ʼn val

Selfs vandag is eikebome bekend vir hulle lang lewe en krag. In die Bybel was die eikeboom ook getuie van verskillende gebeure. Dit was byvoorbeeld by die eikeboom wat by die heilige plek van die Here is dat Josua ʼn groot klip opgerig het as teken dat Israel onderneem het om die Here te dien en na sy stem te luister (Josua 24:14-26).

Ten spyte van die krag van die eikeboom, word daar ook negatiewe gebeure met hierdie boom geassosieer. Die eike van Basan simboliseer byvoorbeeld trots en hoogmoed (Sagaria 11:2).

Hierdie boom rig ʼn waarskuwing aan ons — dit is maklik om arrogant te wees, om die eer vir dit wat ons goed doen in te oes en onsself in ons sukses te koester. Dit is maklik om geld te verafgod, om op wêreldse sukses eerder as geestelike oorwinnings te fokus. Wanneer die Here ons sukses laat behaal in ons lewens, moet ons nie die bron van daardie sukses vergeet nie. Laat ons nederig wees, want die Here skenk genade aan die nederiges.