Die rol van bome in die Bybel – Dag 9

Die sederboom (deel 2) — groei boontoe, sywaarts en afwaarts

Gister het ons ʼn bietjie gepraat oor die waarde van die seder. In vandag se gedeelte is daar drie dinge oor die manier hoe die seder groei waarop ons gerus kan let.

Seders groei afwaarts. ʼn Seder se penwortel groei diep in die grond op soek na water en dit anker die boom. Numeri 24:6 vertel ons dat Israel soos sederbome by die water is. Paulus spoor die Efesiërs aan om in die liefde gewortel en gegrondves te wees en in Kolossense 2:6-7 lees ons: “Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.”

Seders groei boontoe. Seders kan tot 40 meter hoog word! As Christene loop ons op die aarde, maar ons koppe behoort “tussen die wolke” op Christus gerig te wees. Die Amerikaanse digter en skrywer, J.G. Holland, het op ʼn keer gesê: “God, give us men, tall, sun-crowned, who live above the fog.”

Seders groei sywaarts. Die takke van die seder groei sywaarts en is wyd uitgesprei. Hierdie uitgespreide takke bied dikwels skuiling teen die elemente. Moet ons nie soos die takke van die seder uitreik na ander en hulle behoeftes nie?