Die Bron van ons hoop – Dag 9

Hoop deur die Skrif

Handboeke in alle vakgebiede raak verouderd en soos kennis ontwikkel, word nuwe boeke gepubliseer. Teologie as vakgebied is ʼn uitsondering op die reël want daar is slegs een studieboek waarvan die boodskap nooit verouderd raak nie – die Bybel.

Die Bybel is die enigste boek wat in die behoeftes van alle geslagte voorsien. Taalgebruik en woordbetekenisse verander miskien, maar die waarheid en die inhoud van die Heilige Skrif verander nooit.

Die Bybel is meer as net ʼn boek; dit is soos Paulus dit beskryf “deur God geïnspireer”. Dit is God se persoonlike brief aan sy kinders – aan jou en aan my.

Die Heilige Gees gee aan ons die verstand om te kan verstaan wat deur die Bybel aan ons geopenbaar word. In die bladsye van hierdie boek vind ons al die kennis en praktiese instruksies wat ons as gelowiges benodig. Die Bybel verduidelik verlossing deur geloof in Jesus Christus en rus ons toe om tot eer van God te kan leef.

Dit was Paulus se raad aan Timoteus en ons moet gerus daarop ag slaan. Soos Woodrow Wilson, die 28ste Amerikaanse President, gesê het: “Wanneer jy die Bybel lees, sal jy weet dat dit die Woord van God is, want jy sal vind dit is die sleutel tot jou eie hart, jou geluk en jou plig.”

Ongelukkig is daar baie mense wat nie ʼn eie Bybel besit nie en wat geen hoop het om sonder hulp ooit een te besit nie. Miskien roep God jou om na hulle uit te reik.

Die behoefte is groot. Daar is ʼn verlore wêreld wat van die verlossing deur ons Here Jesus Christus moet hoor, en daar is geen beter manier as deur die Bybel nie.