Die Bron van ons hoop – Dag 3

Hoop deur die kruis

In Markus 8:31-38 praat Jesus oor sy naderende lyding en dood. Ons kon netsowel in daardie skare gewees het, want hierdie boodskap is ook vir elkeen van ons bedoel.

In hierdie Skrifgedeelte word daar vir die eerste keer in die Evangelie volgens Markus na die kruis verwys. Dink net, as jy deel van daardie skare was wat onder die heerskappy van die Romeine gestaan het, sou die noem van die woord “kruis” jou koue rillings gegee het.

Die woord “kruis” het nie vandag dieselfde impak wanneer ons dit hoor nie. Die betekenis van dit wat ons Here Jesus egter vir die skare gesê het, is nog presies dieselfde. Indien jy Jesus wil volg, moet jy bereid wees om Hom eerste in jou lewe te stel. Daar is geen ander manier nie. Niks en niemand moet belangriker wees as jou verhouding met jou Verlosser nie. Jy moet bereid wees om jouself te verloën, jou kruis op te neem en Hom te volg.

Dank die Here vir die eerste getuienis wat Stefanus afgelê het (Handelinge 6 – 8:1). In elke geslag is daar martelare wat lyding tot die dood toe moes verduur en deur hulle lyding die Naam van die Here verheerlik het.

Die vervolging van Christene duur vandag voort. Kyk ʼn mens na mediaberigte word dit gou duidelik hoe verskriklik gelowiges ter wille van hulle geloof in Christus in sommige lande behandel en soms ook doodgemaak word.

Nie almal van ons word deur Christus geroep om die hoogste offer te bring nie, maar ons almal is geroep om ʼn Christus-gesentreerde lewe te leef. Dit beteken om God se wil vir ons lewens te aanvaar en uit te leef. Die Heilige Gees gee ons die krag om dit te doen.