Die Bron van ons hoop – Dag 2

Die Bron van ons hoop

Daar is ʼn pragtige woordbeeld van die Here God wat in die tuin van Eden rondstap en na Adam roep: “Waar is jy?” Want Adam en Eva, wat geweet het dat hulle verkeerd gedoen het, het vir Hom weggekruip (Genesis 3:8-9).

Dit is mos soveel makliker om vir God te probeer wegkruip eerder as om ons sondes teenoor Hom te bely. Om Hom te ignoreer en ons hoop op wêreldse strukture te vestig, is soveel aanlokliker. Hoe jammer is dit nie, want dit is ʼn rampspoedige pad om te loop.

Dwarsdeur die Bybel is die boodskap helder en duidelik: God is die Bron van ware hoop.

Die profeet Jeremia stel dit baie duidelik: “Here, Hoop van Israel, wie van U af weggaan, kom bedroë daarvan af; wie van U af wegdraai, is vir die dood opgeskryf, want hulle verlaat die Here, die bron van die lewe” (Jeremia 17:13).

Jeremia maak dit duidelik dat God beide die Hoop van die nasies en van elke individu is. Hy is ook baie duidelik oor die treurige lot van diegene wat van God af wegdraai.

Die Christelike hoop spruit uit geloof in God en is ook onlosmaaklik daaraan verbind. Dit versterk die oortuiging dat dit wat God in Christus begin het, op die laaste dag vervul sal word: “Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God” (Romeine 5:2).

Dit is mos iets om na uit te sien! Die wete dat ons eendag in die heerlikheid van God sal deel behoort ons harte met vreugde en vrede te vul.

Ons dien ʼn groot en wonderlike God!