Die Bron van ons hoop – Dag 1

Wie kan ons raadpleeg?

Psalm 33 is ʼn loflied wat mense oproep om die Here, die Skepper van die heelal, te loof en te prys. Hy is in beheer van die lotsbestemming van die mens en van al die planne van die nasies. Die psalmdigter roep ons op om as kinders van die Here in ons geloof te jubel en om Hom te vertrou.

Dit is raad wat ons gerus kan volg en daar is geen beter tyd as nou nie.

In feitlik elke land dui die begin van ʼn nuwe jaar gewoonlik op verandering – wanneer mense terugkyk op die ou jaar, daaroor nadink en hulle Nuwejaarsvoornemens maak.

Ongelukkig teen middel-Januarie wanneer die opwinding van die feestyd byna vergete is en realiteit weer inskop, bly baie van die goeie voornemens in die slag. Die vakansietyd is verby en ons moet weer die uitdagings van ons daaglikse realiteite hanteer.

Navorsers is voortdurend besig om omstandighede wat ons lewens kan beïnvloed te analiseer – in ons eie land en wêreldwyd. Is ons ekonomie besig om te verswak? Kan inflasie onder beheer gebring word? Hoe kan die belange en veiligheid van burgers bevorder word? Hoe kan korrupsie en misdaad beveg word?

Dit is groot probleme en daar is geen maklike oplossings nie. Niemand weet wat ʼn nuwe jaar vir hulle en hulle gesinne inhou nie.

Christene het egter ʼn duidelike voordeel. Ons leef nie in ʼn vakuum sonder hoop nie. Inteendeel, ons weet wie ons lewens en ons uiteindelike lot beheer.

“Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die Verlosser is van alle mense, van almal wat glo” (1 Timoteus 4:10).

As individue is dit miskien nie vir ons moontlik om alles wat verkeerd is in die wêreld reg te stel nie, maar in ons onmiddellike omgewing kan ons ʼn verskil maak.

Wanneer ons op God vertrou en ons hoop op Hom vestig, sal die Heilige Gees ons help.