Brontekste

Aleppo Codex
onderwerp
 • plus
Die Aleppo Codex dateer uit ongeveer 925 n.C. en is ouer as die Codex Leningradensis. Kodeks in nie meer volledig nie Die Aleppo Codex was die oudste bewaarde manuskrip van die volledige Hebreeuse Bybel. Maar ʼn gedeelte van die kodeks het in die 20ste eeu verlore geraak. In 1947 is die sinagoge van ...
item.title
Brontekste
onderwerp
 • plus
Moderne Bybelvertalings, soos die 1983-vertaling is op die brontekste in Hebreeus, Aramees en Grieks gegrond. Die brontekste is beskikbaar in moderne uitgawes. Brontekste van die Ou Testament Vir die (Hebreeuse) Ou Testament: Biblia Hebraica Stuttgartensia, uitgegee deur die Deutsche ...
Codex Leningradensis
onderwerp
 • plus
Codex Leningradensis is die oudste beskikbare manuskrip met die volledige teks van al 39 boeke van die Hebreeuse Bybel. Codex Leningradensis dateer uit 1008 of 1009 n.C. Betekenis vir die teks van die Ou Testament Die Ou Testament het voor die begin van ons jaartelling ontstaan, maar die Codex ...
Die oorspronklike teks van die Ou Testament
onderwerp
 • plus
Dit is ʼn probleem vir tekskritiek van die Ou Testament dat die prosesse waardeur die geskrifte tot stand gekom het en oorgelewer is, nie in detail onderskei kan word nie. Wat is die oorspronklike teks? In die ideale geval, wat ʼn geskrif betref, is daar ʼn verskil tussen ʼn: periode van ontstaan; ...
item.title
Dooie See-rolle
onderwerp
 • plus
Die Dooie See-rolle — ook genoem die Qumran-rolle — is omstreeks 1947 in die grotte van Qumran in Israel ontdek. Dit is boekrolle en fragmente van boekrolle wat in die laaste eeue voor die begin van ons era geskryf is. Daar is duisende fragmente van ongeveer ʼn duisend verskillende boekrolle. Om en ...
item.title
Kodeks
onderwerp
 • plus
ʼn Kodeks is ʼn boek wat uit velle perkament bestaan. Dit het bladsye gehad en was daarom redelik verskillend van ʼn boekrol. Die voordele van ʼn kodeks was: ʼn kodeks kon baie meer teks as ʼn boekrol bevat; in ʼn kodeks was dit baie makliker om ʼn gegewe teksgedeelte op te soek, aangesien ʼn mens die ...
Masoretiese teks
onderwerp
 • plus
Die Masoretiese teks in die standaard Hebreeuse teks van die Ou Testament. Oorspronklik is woorde in hierdie teks slegs in konsonante geskryf. Later, in die Middeleeue, is vokale by die teks gevoeg. Hierdie byvoeging van vokale word “vokalisasie” genoem. Die Masorete Die Masoretiese teks met slegs ...
item.title
Novum Testamentum Graece
onderwerp
 • plus
Die Novum Testamentum Graece is die algemeenste teksuitgawe van die Griekse Nuwe Testament wat gebruik word. Sedert 1898 verskyn daar gereeld nuwe uitgawes. Hierdie reeks uitgawes staan bekend as die Nestle-Aland, en is vernoem na die beroemde Nestle en Aland wat vir die eerste uitgawes ...
Samaritaanse Pentateug
onderwerp
 • plus
Die Samaritane, ʼn groep wat verwant is aan Judaïsme, het die Samaritaanse Pentateug gebruik. Dit is hulle eie Hebreeuse weergawe van die boeke van die Tora. Verskille met die Masoretiese teks Daar is ʼn aantal verskille tussen die Masoretiese teks van die Pentateug en die Samaritaanse weergawe. In ...
item.title
Tekskritiek
onderwerp
 • plus
Die doel van tekskritiek is om die oorspronklike weergawe van ʼn teks te rekonstrueer. Daar is ʼn duidelike verskil tussen die tekskritiek van die Ou Testament en die tekskritiek van die Nuwe Testament.
item.title
Tekskritiek van die Nuwe Testament
onderwerp
 • plus
Ons het baie manuskripte en papiri van die Nuwe Testamentiese tekste. Sommige dateer uit die tydperk kort nadat die boeke van die Nuwe Testament geskryf is. Die tekskritiek van die Nuwe Testament maak gebruik van al hierdie tekste. Kritiese uitgawe Moderne uitgawes van die Griekse Nuwe Testament ...
Tekskritiek van die Nuwe Testament: Geskiedenis
onderwerp
 • plus
Erasmus se uitgawe Erasmus (1469-1536) was een van die eerstes om die Griekse teks van die Nuwe Testament na te vors en die eerste om die Griekse Nuwe Testament te publiseer. Hy het die Griekse teks gebruik om ʼn nuwe weergawe van die Nuwe Testament in Latyn saam te stel wat beter sou wees as die ...
Tekskritiek van die Ou Testament
onderwerp
 • plus
Moderne uitgawes van die Hebreeuse Ou Testament, die Hebreeuse Bybel, is gebaseer op een manuskrip. Gewoonlik is dit die Codex Leningradensis, en soms die Codex Aleppo. ʼn Uitgawe wat die teks van een manuskrip volg, word ʼn diplomatieke uitgawe genoem. Redes vir tekskritiek Tekskritiek van die Ou ...
Tekskritiek van die Ou Testament: Jeremia as voorbeeld
onderwerp
 • plus
In Qumran is ses manuskripte van Jeremia ontdek. Twee van hierdie manuskripte (4QJerb en 4QJerd) wyk af van die standaardteks. Hierdie weergawes van Jeremia is korter. Daar is egter ook verse wat in ʼn ander volgorde voorkom. Interessant genoeg kom hierdie twee manuskripte ooreen met die boek ...
Tekskritiek van die Ou Testament: Ontwikkeling
onderwerp
 • plus
Verskille tussen manuskripte Toe tekskritiek as ʼn dissipline begin het, het navorsing hoofsaaklik gefokus op die verskille tussen Hebreeuse manuskripte en vertalings. Wanneer daar teenstrydighede was tussen twee manuskripte, of tussen manuskripte en vertalings, is navorsing gedoen om te bepaal ...
Tekskritiek van die Ou Testament: Qumran
onderwerp
 • plus
In Qumran is gedeeltes van al die boeke van die Ou Testament gevind, behalwe Ester. Van sommige boeke is slegs fragmente gevind, maar van ander is byna die volledige teks gevind, soos Jesaja. Die bybelse manuskripte van Qumran is meer as ʼn duisend jaar ouer as die standaardteks van die Ou ...
Tekskritiek van die Ou Testament: Tekswysigings
onderwerp
 • plus
Voorbeelde van foute Volgens die Masoretiese teks staan daar in 2 Samuel 6:4: “Hulle het dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel.”   Hierdie woorde kom ook in vers 3 voor, en daarom is dit moontlik dat die persoon wat die teks gekopieer het, ʼn fout gemaak het. In die Afrikaans ...