onderwerp
  • basiese

Wêreld van die dooies in die Ou Testament

In die Ou Testament is die doderyk die plek onder die aarde waar die afgestorwenes hulle bevind. Om terug te keer van die onderwêreld is nie moontlik nie, hoewel die opwekking van iemand uit die dood volgens die Bybel nie buite die kwessie is nie.

Bybelse beskrywings

Daar word ook na die doderyk (sjeol in ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).