onderwerp
  • basiese

Seun en dogter

Die woorde “seun” en “dogter” in Hebreeus dui op ʼn direkte familieverhouding, soos in Afrikaans.

Breër betekenis

Die woorde kan ook in ʼn breër betekenis gebruik word: vir die inwoners van ʼn stad of land, vir iemand wat deel is van ʼn bepaalde groep, of vir nakomelinge van dieselfde voorouer.

Seuns was ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).