onderwerp
  • basiese

Maagd

Die Hebreeuse woord betula en almah, dikwels vertaal as “maagd” en “jong vrou”, het ʼn redelike algemene betekenis. Dit verwys na ʼn jong en gewoonlik ongetroude vrou. Dit mag ʼn vrou wees wat nog nooit by ʼn man geslaap het nie.  

Huwelik

Maagdelikheid was nie ʼn voorvereiste vir die ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).