onderwerp
  • basiese

Sarkofaag

ʼn Sarkofaag is ʼn hout- of klipkis. Die sarkofaag kom net een keer in die Bybel voor: na Josef se dood, word hy gebalsem en in ʼn sarkofaag gesit. 

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).