onderwerp
  • basiese

Huwelik

Daar is min wetlike voorskrifte oor die huwelik in die Bybel. Tog speel die huwelik ʼn belangrike rol in Ou Testamentiese verhale en in Nuwe Testamentiese verhale.
Meeste kulture van die Ou Nabye Ooste voorveronderstel ʼn monogame huwelik. Daar was egter ook byvroue.
Wette en reëls rakende egskeiding kom in die Bybel voor.

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).