onderwerp
  • basiese

Sandale

Wanneer daar in die Bybel na skoene verwys word, beteken dit in die algemeen sandale. Sandale is van leer gemaak en om die enkels met bandjies vasgemaak.
Die sool is gemaak van ʼn aantal lae leer, wat met leerrieme aan mekaar vasgemaak is.

Kaalvoet

Mense het kaalvoet geloop wanneer hulle binnenshuis was. Slawe en mense in rou het ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).