onderwerp
  • basiese

Mantel

ʼn Mantel of bokleed is bo-oor die boonste deel van die tuniek gedra. Sowel mans as vroue het ʼn bokleed gedra.
Die mantel is gewoonlik van swaarder materiaal gemaak as die tuniek, en is met ʼn gordel van materiaal of leer om die middel vasgemaak.
Mense het nie altyd ʼn mantel gedra nie. Wanneer hande-arbeid verrig is, was dit gemakliker ...

Lees meer?

Skep ’n gratis profiel.

Met ‘n gratis rekening kan jy:

  • ander vertalings in alle amptelike tale lees;
  • verskillende Bybelvertalings vergelyk;
  • jou ervaring verpersoonlik deur jou eie aantekeninge in te sluit en verse te beklemtoon
  • toegang bekom tot addisionele Bybelhulpbronne (onderwerpe, kaarte en artikels met agtergrondinligting).